stadhuis

In 2022 zijn we exact halverwege de legislatuur. Op vraag van Gazet Van Antwerpen blikte fractievoorzitter Fons Jacobs terug op de eerste drie jaar van het nieuwe bestuur. De terugblik was iets te uitgebreid voor in de krant, hieronder de volledige tekst.

Schermafbeelding 2021-03-11 om 09.57.33

Op de gemeenteraad van 22 juni 2020 kaartten we de droogteproblematiek aan. Naar aanleiding van de Panoreportage van 10 maart 2021 hebben we dit dossier bijgewerkt met actuele cijfers. We moeten helaas vaststellen dat die niet verbeterd zijn, sinds vorige zomer zijn er oppompvergunningen verleend voor in totaal nog eens 500.000 m³ grondwater.

May Huybrechts

Op 10 december j.l. bereikte ons het droevige nieuws dat May Huybrechts, onze Groene moeder, het Aardse land heeft losgelaten en zich, op vele handen gedragen, heeft begeven naar de zee. De zee, waarlangs ze uren, ’t liefst op blote voeten, kon wandelen. De zee, die ze uren vanop een bankje, toen ‘t wandelen wat …

May huybrechts overleden Lees verder »

straatnamen

“De goedgekeurde verkeersafwikkeling in en rond de nieuwe verkaveling Zuid-Oost houdt onvoldoende rekening met de bewoners van de wijken Houvast en Buizelhoek. Bovendien zijn de bewoners van deze laatste in dit dossier helemaal niet gehoord, terwijl zij de verkeersstromen van het sluipverkeer zullen slikken,”

stadhuis

Tijdens de gemeenteraad van 24 augustus stelde de fractie Anders bij de behandeling van het coronadossier enkele vragen aan het bestuur, die door de burgemeester als ‘dom’ werden benoemd. Oordeelt u zelf maar of onderstaande vragen ‘dom’ zijn

Schermafbeelding 2020-02-26 om 23.31.22

We vragen ons waarom er wordt gekozen voor een erfpachtovereenkomst. Zou het niet beter zijn dat we deze grond in eigen beheer nemen zodat we hier ten volle zeggenschap hebben? We stellen ons serieuze vragen bij de termijn en de modaliteiten van deze erfpacht. Waarom wordt er gekozen voor een looptijd van 30 jaar? Volgens …

Erfpachtovereenkomst Cultuurhuis op de PAX-site Lees verder »

Wonen Op Maat

Op maandag 16 december werd op de gemeenteraad in Hoogstraten het meerjarenplan geagendeerd. Een belangrijk dossier dat de investeringen en de financiële impact voor de volgende vijf jaar beschrijft. De taak van de gemeenteraad is om het bestuur (het College van Burgemeester en Schepenen) te controleren en dus de vinger aan de pols te houden …

Meerjarenplan 2020-’25 Lees verder »

OnzeKandidaten

Op zaterdag 18 augustus heeft anders haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld in het passend decor van Wortel Kolonie. Met de slogan “Samen voor een beter Hoogstraten” trekt anders naar de verkiezingen van 14 oktober.

POSTKAART-02383

In de OCMW-raad heeft het bestuur (CD&V / N-VA), samen met Hoogstraten Leeft beslist om in beroep te gaan tegen de weigering van de dienst stedenbouw om het oude rusthuis te slopen. Door in beroep te gaan, dreigt de bouw van de nieuwe assistentiewoningen nog langer op zich te laten wachten en betaalt de Hoogstraatse …

OCMW weigert tot inzicht te komen over afbraak oude rusthuis Lees verder »

Schermafbeelding 2018-04-30 om 18.49.58

Op de agenda van de raad van 9 april 2018 stond de verkoop van twee eigendommen die deel uitmaken van het patrimonium van het OCMW van Hoogstraten. Een verkoop zonder echte motivering die dus enkel en alleen dient om een positieve begroting te kunnen voorleggen. Hieronder leest u wat ons raadslid Tonia Jacobs hierover vertelde …

Stad verkoopt eigendommen om begroting OCMW op te smukken Lees verder »