Nu wel subsidie voor Natuurpunt Markvallei, maar met een keurslijf

Na de soap van vorige raadzitting, zijn we blijkbaar nog niet veel verder gekomen, bij de agenda en de dossiers voor de raadsleden zit een ontwerpbeslissing die opnieuw een hoop zaken bevat die met de grond van de zaak – toepassing van het subsidiereglement – niets te maken hebben.

Te elfder ure komt het college met een nieuwe versie, die door de raadsleden eerder niet kon ingezien worden. Na de intrekking door Natuurpunt van hun engagementsverklaring, dacht het college de beslissing toch te kunnen doordrukken door het 1e artikel van de ontwerpbeslissing te wijzigen. Daarin stond dat Natuurpunt niet als een Hoogstraatse vereniging beschouwd wordt, maar dat men in dit geval een afwijking wenste toe te staan. 

Wij hadden er eerlijk gezegd na vorige raad al niet te veel vertrouwen in dat het nu wel goed zou komen. Het college volhardt in zijn stelling dat voor deze subsidieaanvraag een hoop zaken gelden die met het reglement geen uitstaan hebben.

Onze stelling is eenduidig en klaar als een klontje: de aanvraag van Natuurpunt voldoet volledig aan het vigerende reglement. Als het college een andere mening is toegedaan, dan moet ze maar duidelijk hier meegegeven dat de aanvraag niet voldoet en ze dus de subsidie niet wenst toe te kennen. Niet meer, niet minder.

Dat het college 1 jaar en 9 maanden na de indiening van de aanvraag er nog altijd niet uit is of deze beantwoordt aan een al bij al vrij eenvoudig en duidelijk reglement beschouwen wij als een brevet van onbekwaamheid. Stevig gebuisd, zouden we zeggen in deze examentijd. Een reglement dat nota bene destijds mee opgesteld is door een van de huidige schepenen en ondertussen meermaals werd toegepast, voor subsidie aan – jawel – Natuurpunt. De schepen zou dus moeten weten waarover het gaat. Kan hij het aan zijn collega’s niet uitgelegd krijgen of de aanvraag aan het reglement voldoet? Heeft hij niet aan Natuurpunt gemeld dat hun aanvraag conform was? Is dat nog steeds zijn oordeel?

Het stadsbestuur heeft heel wat andere subsidiereglementen en tot op heden is ons niets bekend dat het bestuur, of het college, zich zo dwars en negatief opstelt ten aanzien van een subsidieaanvraag die o.i. volledig voldoet aan het vigerende reglement. De parochiezalen krijgen zelfs al enkele jaren elk jaar 25.000 euro te verdelen op basis van een denkbeeldig reglement. Zonder één aanvraagformulier, zonder één voorwaarde, zonder enige controle van het bestuur op de besteding ervan.

Voor vele zaken heeft het bestuur veel geld over: voor sport – de zwemmers hebben een zwembad dat ons jaarlijks 780.000 euro kost – voor cultuur, voor jeugdbeweging, voor landbouw. Allemaal ok, het is normaal dat het bestuur bijdraagt aan het welzijn van zijn burgers.
Maar een éénmalige subsidie van 89.000 euro voor een natuurvereniging ligt blijkbaar moeilijk, heel moeilijk. Voor een vereniging die met inzet van vele vrijwilligers (maken zij geen deel uit van de door het stadbestuur zo gekoesterde vrijwilligers?) soelaas biedt aan vele Hoogstraatse inwoners die graag wandelen, in de natuur verblijven. En ze doen dat, ga kijken in den Rooy. En die met veel goede wil én kennis zorg dragen voor de natuur in onze gemeente. Maar toch schiet ons CBS dan in een kramp.

Twee maten en twee gewichten? Hoe leggen we dat uit aan onze burgers? Wat wil het college hier nu eigenlijk bewijzen? Is het het woordje ‘natuur’ dat hen parten speelt? Als we kijken welke engagementen het college door Natuurpunt wil laten ondertekenen, vrezen wij van wel. Dan moeten we haast besluiten dat het college natuur schadelijk acht voor de landbouw, dat Natuurpunt beperkingen wil opleggen aan de landbouw. Voor ons een aanwijzing welke achterban hier tevreden moet gehouden worden.

Ook na de vorige zitting van de gemeenteraad zijn de mensen van Natuurpunt bereid geweest nog bijkomende toelichting te verschaffen, te onderhandelen. Dat doen ze nu al maanden. Na het overleg van 1 december hebben ze dan een engagementsverklaring ondertekend. En dan blijken plots in het ontwerpbesluit een aantal cruciale zaken te staan die niet overeengekomen zijn.

(Art. 1 – zogezegde afwijking van het reglement over het feit dat NP een Hoogstraatse vereniging is = pure semantiek en in strijd met eerdere toegekende subsidies voor aankopen van natuur;
Art. 2 – uitgebreidere toegankelijkheid
Art. 3 – goedkeuren van het beheerplan door het college
Art. 4 – informatieborden met vermelding ‘met de steun van de stad Hoogstraten’ = in deze context wel bijzonder wrang)
Art. 5 – spreiding van de betaling van de subsidie! Een aankoopsubsidie impliceert toch een éénmalige betaling, de aankoop moet in 1 keer betaald worden bij het verlijden van de akte).
Art. 7 – terugvordering van de subsidie indien de specifiek voorwaarden niet worden gerespecteerd).

Al die voorwaarden hebben trouwens geen enkel verband met het eigenlijke reglement voor de toekenning van deze subsidie.

Onze fractie wenst terug te keren naar de kern van de zaak: het verzoekschrift dat door het burgerinitiatief is ingediend. In het verzoekschrift staat letterlijk als voorstel om te agenderen op de gemeenteraad van Hoogstraten : “De gemeentelijke aankoopsubsidie (Besluit GR van 27-10-2003) van 10% van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, toe te kennen aan Natuurpunt Markvallei vzw voor de aankoop van het natuurgebied ‘Den Rooy’ in Meerle en de aankoop van een beemd in de vallei van het Merkske.”

Dit burgervoorstel is volgens ons volledig conform het decreet gedaan en we waren én zijn dan ook de mening toegedaan dat dit verzoek zonder verwijl ter stemming moet gebracht worden.

Dat is ook de mening van Hoogstraten Leeft. Zij steunen de vraag om over het burgerinitiatief te stemmen. Maar het college en de meerderheid houden vast aan hun ontwerpbeslissing, waarin Natuurpunt in een keurslijf wordt gedwongen, willen zij de subsidie ontvangen.

Na een schorsing, waarin de oppositiepartijen met Natuurpunt van gedacht wisselen, besluiten ze bij hun oorspronkelijk standpunt te blijven en de ontwerpbeslissing van het college niet goed te keuren.

Anders benadrukt dat zij de subsidie Natuurpunt van harte gunnen, maar dat dit niet moet gekoppeld worden aan extra voorwaarden die voor Natuurpunt moeilijk te slikken zijn én met het bestaande subsidiereglement niets te maken hebben.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.