Geen groen licht voor subsidie Den Rooy. Onkunde, slechte wil of andere belangen?

Een bewogen gemeenteraadszitting op maandag 28/11/2016. Voor de eerste maal sedert de invoering ervan door het gemeentedecreet, heeft een burgerinitiatief een punt op de agenda van de gemeenteraad van Hoogstraten gezet. Natuurpunt vraagt, met 579 handtekeningen van Hoogstraatse burgers, de toekenning van een gemeentelijke subsidie voor aankoop van Den Rooy en een beemd in de vallei van het Merkske.

anders vindt het zeer positief dat de burgers gebruikt gemaakt hebben van het gemeentedecreet om een actueel thema op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en dat de initiatiefnemers, Natuurpunt Markvallei, dit op de raad duidelijk zijn komen toelichten.
Wel jammer dat het een punt is dat hier helemaal niet besproken zou moeten worden, ware het niet dat het college al meer dan anderhalf weigert om een goedgekeurd reglement toe te passen en de volgens dit reglement vooropgestelde 10% subsidie toe te kennen.

Het stadsbestuur heeft heel wat andere subsidiereglementen en tot op heden is ons niets bekend dat het bestuur, of het college, zich zo dwars en negatief opstelt ten aanzien van een subsidieaanvraag die o.i. volledig voldoet aan het vigerende reglement.

Twee maten en twee gewichten? Allicht wel. Als we gewoon vergelijken hoeveel het stadsbestuur jaarlijks investeert in een gemeenschapsvoorziening zoals het zwembad, en hoe het zich nu opstelt tegenover een gemeenschapsvoorziening zoals een natuurgebied, dan moeten we gewoon concluderen dat er hier een dubbele agenda speelt. Hoogstraatse inwoners die graag zwemmen krijgen een megaproject voorgeschoteld dat ons jaarlijks 900.000 euro kost; terwijl Hoogstraatse inwoners die graag wandelen, in de natuur verblijven, …niet een éénmalige subsidie van 89.000 mogen ontvangen. Hoe leggen we dat uit aan onze burgers?

We vinden het sterk van de mensen van Natuurpunt dat ze na het indienen van het verzoekschrift nog bereid zijn geweest hierover te onderhandelen. Sterk, daar ze al meer dan een half jaar geleden omstandig toelichting zijn komen geven aan het college en ondertussen niets meer vernomen hadden (vandaar het bugerinitiatief). Sterk, omdat ze slechts na het indienen van het agendapunt werden uitgenodigd te komen praten aan de hand van een discussienota van 9 bladzijden. En terwijl ons college beweert dat het hier binnen de eigen administratie voldoende expertise in huis heeft om een positieve bijdrage te leveren aan verschillende onderdelen van het dossier, hebben wij een sterk vermoeden dat deze elders is opgesteld. Van vertrouwen in je eigen administratie gesproken! Benieuwd wat die mensen hier over denken!

Tenslotte vinden wij het jammer dat de vraag zoals door de burgers ingediend, niet op dezelfde wijze geagendeerd was. In het verzoekschrift staat letterlijk als voorstel om te agenderen op de gemeenteraad van Hoogstraten : “De gemeentelijke aankoopsubsidie (Besluit GR van 27-10-2003) van 10% van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, toe te kennen aan Natuurpunt Markvallei vzw voor de aankoop van het natuurgebied ‘Den Rooy’ in Meerle en de aankoop van een beemd in de vallei van het Merkske.”

Dit burgervoorstel is volgens ons volledig conform het decreet gedaan en we waren dan ook de mening toegedaan dat dit verzoek ter stemming moest gebracht worden. Wij hebben dat uitdrukkelijk gevraagd.

Ook Hoogstraten Leeft vond dat het lang genoeg geduurd had en drong aan op een beslissing op de raad.

Meerderheidspartij N-VA zegt ook positief te staan tegenover de vraag van Natuurpunt, maar kan leven met een beperkt uitstel. Zij vragen dat het college hier uiterlijk volgende zitting (19/12/2016) een positief voorstel agendeert.

De enige partij die op de zitting nog geen beslissing wil treffen is dus CD&V: ondanks de uitgebreide gesprekken van Natuurpunt met het college, ondanks het omstandige antwoord op de discussienota, ondanks een engagementsverklaring van Natuurpunt die verder gaat dan wat het subsidiereglement voorschrijft, zijn ze niet overtuigd. Ze willen kost wat kost van Natuurpunt een engagement dat de belangen van de andere actoren in het gebied (versta de land- en tuinbouw) niet geschaad worden door het beheer van het natuurgebied.

Het college, bij monde van schepen Baets, deelt die bezorgdheid en wil er verder met Natuurpunt over praten. Hij ziet een vergelijk op korte termijn mogelijk.

Na deze tussenkomsten bleef de voorzitter van de gemeenteraad van mening dat op de zitting door de gemeenteraad alleen de vraag en opdracht aan het college kon gegeven worden dit zo snel mogelijk en op een positieve op een volgende gemeenteraad te agenderen. Hij wil sterk maken dat dit op 19 december 2016 het geval zal zijn.

anders had het liever anders gezien, dat de gemeenteraad op deze gemeenteraadzitting eindelijk beslist zou hebben Natuurpunt te geven waar het volgens ons recht op heeft: op de gemeentelijke subsidie voor de aankoop van het natuurgebied Den Rooy. En voor ons part ook voor de beemd in de vallei van het Merkske.

Anderhalf jaar talmen is niet meer ernstig te noemen. Het is spotten met het harde werk van vele vrijwilligers die op korte termijn in het gebied een prachtig natuurpad hebben aangelegd.

In de hoop dat het college beseft dat de meerderheid van de gemeenteraad positief staat over de toekenning van de subsidie, hebben ook wij ingestemd met uitstel van de beslissing tot de volgende gemeenteraad.

Schrijf de datum alvast in uw agenda: 19 december 2016 om 20 uur in het gemeentehuis!

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.