Meerle, ‘ons’ dorp?

Het project ‘Meerle, ons dorp’ leek te mooi om waar te zijn: een studiebureau werd aangesteld, de inwoners van Meerle werden uitgenodigd om mee te denken en alles werd ingezet om een masterplan voor Meerle uit te tekenen. De pers smulde er van en de “Mjeelse pieren” hadden hoge verwachtingen: eindelijk beweging in ons dorp! Drie jaar later kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het een kat in een zak bleek. Van het eerste wervende en wervelende totaalplan en herwaardering van de de dorpskern van Meerle blijft nog zeer weinig over.

raadshuis_en_parochiehuis_meerleVernieuwende ideeën omtrent mobiliteit, groenvoorzieningen, ontwikkeling van ruimte, open ruimte, doorsteek van dorp naar het buitengebied, zacht toerisme, … zoals geformuleerd in het eindrapport van het participatietraject, zijn ondertussen naar een onbestemde toekomst verhuisd.

Wat overblijft is een strak plan waarbij vooral wonen (tot drie lagen hoog) en parkeren (ondergrondse parkeergarages in Meerle,..) de hoofdmoot uitmaken. ‘Cherrypicking’ zouden wij het willen noemen, van het totaalproject worden enkele aspecten gekozen en is er van visie totaal geen sprake meer. Enkel de winstgevende deelprojecten blijven over, om het aantrekkelijk te maken voor een projectontwikkelaar. Wat voor de rest van het project overblijft is voor later – de inwoner van Meerle wordt in de kou gezet.

Er is al lang reële nood aan gemeenschapsvoorzieningen (jeugdbeweging, bib, kinderopvang, cultuur, …) in Meerle. Deze meerderheid (CD&V en N-VA) wil hiervoor echter beroep doen op private initiatieven om dit te financieren. Voor ons is het ontegensprekelijk dat het de taak is van het bestuur om hierin zélf te voorzien. Daar betaalt die gemeenschap – ook de inwoners van Meerle – toch belastingen voor? Of zitten we met een armlastige stadskas? Wij dachten van niet!

Zoals reeds aangehaald vrezen wij dat het hele project zal gedomineerd worden door het realiseren van heel wat woongelegenheden, in het totaal zo’n 3.000 m2 grondoppervlakte. Reken uit hoeveel woongelegenheden een projectontwikkelaar hier ingestopt krijgt! De inwoners van Meerle zitten hier niet op te wachten: ze willen een leefbaar dorp, geen volgebouwd dorp.

Bij een totaalvisie van deze grootteorde is het wenselijk om de Vlaamse Bouwmeester te betrekken in het project. Dit gebeurde ondermeer in Baarle-Hertog, Merksplas en ook bij de nieuwe plannen voor het Klein-Seminarie in Hoogstraten. Maar het bestuur vond het niet nodig om van deze expertise gebruik te maken. Deze werd in de wind geslagen, net als de adviezen (die onze gemeente veel geld kostten) van het studiebureau, nota bene aangesteld door het stadsbestuur zelf.

Op de infovergadering werd door de burgemeester geantwoord dat het team van de bouwmeester gesteld zou hebben dat dit project niet binnen hun opdracht past en er dus geen interesse zou zijn. Dat is echter pertinent onjuist, een project inzake het ontwikkelen van een globaal plan voor een dorpscentrum zoals dat van Meerle staat wel degelijk hoog op de agenda van de diensten van de bouwmeester, juist vanwege meer aandacht voor de ruimtelijke en architecturale kwaliteiten van dergelijke projecten in Vlaanderen.
Als we de opdracht en missie van de Vlaamse bouwmeester bekijken, is een project zoals ‘Meerle, ons dorp’ op het lijf geschreven van de bouwmeester en zijn team. Kijk gerust zelf even: http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/team-vlaams-bouwmeester/werking

Wij hebben de informatie dat de bouwmeester graag zou ingaan op de uitnodiging van het bestuur om dit nader te bestuderen en te bespreken. Maar dan moet het bestuur wel de uitnodiging versturen, zo is de werkwijze van de bouwmeester nu eenmaal vastgelegd.

Als de stad echter zou beslissen om dit project in handen van één projectontwikkelaar te geven, dan is het duidelijk dat het financieel aspect de doorslaggevende factor zal zijn. Vanuit de visie van een projectontwikkelaar is dat begrijpelijk. Hij streeft naar zekerheden omtrent zijn investeringen.
Het risico dat de ruimtelijke indeling en de architecturale kwaliteit van het project naar de achtergrond zullen verdwijnen is echter groot. En daar ligt nu de verantwoordelijkheid van ons, raadsleden van de gemeente Hoogstraten, waarvan Meerle deel uitmaakt.

Want uit wie bestaat momenteel de selectiecommissie, waarvan sprake in de leidraad? Daar vinden we niets van terug. Voor ons is het dus niet meer dan logisch dat het oordeel van de Bouwmeester mee opgenomen wordt, ter bewaking van de kwaliteit van het project. De vraag is of deze meerderheid die ‘controle’ wel wil…

Onze fractie kan de leidraad opgesteld door het college (CD&V en N-VA) omwille van de hierboven vermelde argumenten niet goedkeuren, en wenst vooral te vragen om af te stappen van het privatiseren van de ontwikkeling van gemeenschapsvoorzieningen en om de diensten van de Vlaamse Bouwmeester te betrekken bij de verdere ontwikkeling van dit project. Het hoeft geen vertraging van het gehele project met zich te brengen.

Het wordt trouwens de hoogste tijd dat het bestuur in Meerle gaat vertellen dat het nog jaren zal duren eer de resultaten van dit project zichtbaar zullen zijn. Ook voor dringende noden!

Daarom willen hier graag een alternatieve werkwijze aanreiken. Het grootste van de voorziene gemeenschapsvoorzieningen (Stekelbees, Den Dorpel, Chiro, sanitair turnzaal, …) zijn allen gepland in de oude jongensschool. Nu komt deze school al vrij in september 2017! Ze ligt in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en daarvoor is dus wachten op een ruimtelijk uitvoeringsplan niet nodig!

Wanneer nu gekozen wordt voor een privaat-publieke samenwerking die deze gemeenschapsvoorzieningen moet financieren, zal het nog jaren duren vooraleer die voorzieningen kunnen gerealiseerd worden!

Wat belet het bestuur om zelf nu reeds te starten met de plannen om deze voorzieningen te realiseren met eigen middelen, zodat ze snel van dienst kunnen zijn voor de Meerlese gemeenschap?

Indien later, na de goedkeuring van een RUP, percelen van de gemeente (pastorie, oud weeshuis, gemeenteplein) van bestemming wijzigen en zouden geprivatiseerd worden, kunnen er middelen terug naar de stadskas vloeien. Op die wijze zou ook de invulling van die percelen geleidelijk kunnen verlopen, zonder dat alles in één keer moet verkocht én volgebouwd worden. De oude meisjesschool kan dan bijvoorbeeld als eerste aan bod komen, teneinde de financiële noden van de inrichtende macht van de school te helpen lenigen.

Maar zolang het een aan het ander gekoppeld wordt, gaat het jaren duren. Ook voor Stekelbees, Den Dorpel, Chiro, sanitair turnzaal, …

Tenslotte willen we aandringen dat werk wordt gemaakt van een aantal zaken die in Meerle eveneens dringend op een oplossing wachten, en waarvan al jaren gesuggereerd is dat die via het grote project ‘Meerle, ons dorp’ een oplossing zouden krijgen (sla er de verslagen van de openbare vergaderingen van de dorpsraden maar op na). Zoals daar zijn: de herinrichting van de Kerkstraat (parkeren en kinderwagens of rolstoelen gaan daar bewezen niet samen); voet- en fietspaden langs Chaamseweg en Ulicotenseweg (de bewoners zijn ondertussen lang genoeg aan het lijntje gehouden); de site van de voormalige melkerij; oude voetwegen naar het buitengebied…. Lees de conclusies van de stuurgroep van het participatieproject (blz. 49 tot 53). Voor de gemakkelijkheid: het verslag staat op de website van Hoogstraten!

Noot: tot heden heeft dit project handenvol gemeenschapsgeld gekost:

  • CBS 16.09.2013 – Begeleiding: 32.419,80 euro
  • CBS 13.04.2015 – Aanduiding NQN51 voor haalbaarheidsstudie: 21.525,00 euro
  • CBS 04.01.2016 – Diverse publicaties marktbevraging Raadshuis: 6.045,00 euro
  • CBS 11.04.2016 – Gunning aan Innovatiesteunpunt voor begeleiding, samenwerking, opvolging, communicatie : 83.994,45 euro

Totaal: 143.984,25 euro. En het einde van studie- en begeleidingskosten is nog lang niet in zicht!

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.