Erfpachtovereenkomst Cultuurhuis op de PAX-site

We vragen ons waarom er wordt gekozen voor een erfpachtovereenkomst. Zou het niet beter zijn dat we deze grond in eigen beheer nemen zodat we hier ten volle zeggenschap hebben?

We stellen ons serieuze vragen bij de termijn en de modaliteiten van deze erfpacht. Waarom wordt er gekozen voor een looptijd van 30 jaar? Volgens de overeenkomst, kan deze na 30 jaar eenzijdig worden opgezegd door de pachtgever, dat kan toch niet de bedoeling zijn?

In de overeenkomst staat:

Op het einde van de erfpacht komen, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, alle werken en opstallen, door de erfpachter uitgevoerd of opgericht op het in erfpacht verkregen eigendom, zonder enige vergoeding toe aan de erfpachtgever, die evenwel het recht behoudt de wegruiming ervan te vorderen door en op kosten van de erfpachter indien die werken of opstallen naar zijn oordeel niet beantwoorden aan de hoger in deze akte vermelde bestemming (…) Alle door de erfpachter opgerichte constructies behoren hem in eigendom toe gedurende het erfpachtrecht.

Als de erfpacht dus niet wordt verlengd (en dat kunnen we op geen enkele manier afdwingen met deze overeenkomst), zullen de constructies dus in volle eigendom van de erfpachtgever komen! Bovendien kan die erfpachtgever dus nog beslissen dat alles moet worden afgebroken op kosten van de gemeente…

We willen daarom uitdrukkelijk vragen om dit dossier terug te trekken en de overeenkomst te heronderhandelen zodat we als bestuur te allen tijde de gebouwen in volle eigendom kunnen houden.

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.