Anders stelt ‘domme vragen’ tijdens gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 24 augustus stelde de fractie Anders bij de behandeling van het coronadossier enkele vragen aan het bestuur, die door de burgemeester als ‘dom’ werden benoemd.

Oordeelt u zelf maar of onderstaande vragen ‘dom’ zijn:

 1. Het stadsbestuur communiceert niets over de coronacijfers in Hoogstraten. Hoe gaat het stadsbestuur eigenlijk om met de hoge coronacijfers in Hoogstraten?
 2. Welke extra maatregelen nam het bestuur in het woonzorgcentrum en in de assistentiewoningen?
 3. Wat zal er gebeuren begin september als de scholen terug open gaan? Welke concrete afspraken werden hier gemaakt voor het gemeentelijk onderwijs waar wij toch verantwoordelijk voor zijn?
 4. Hoe werd de avondklok In Hoogstraten toegepast? Zijn er problemen rond opgedoken? Werd dit gehandhaafd?
 5. Hoe werd er omgegaan met evenementen die de voorbije maanden her en der toch georganiseerd werden waarna er blijkbaar toch besmettingen werden vastgesteld? Hoe vaak is dit voorgevallen? Hoeveel mensen werden hierdoor besmet? Hoe werd hier op gereageerd?
 6. We kunnen zelf vaststellen dat op verschillende plaatsen in Hoogstraten meer dan vijftig werknemers op bedrijven man naast man werken zonder mondmasker of social distancing. Wordt hier informatie gegeven? wordt hier toegezien op de praktische toepassing van de opgelegde maatregelen? Wordt hier gehandhaafd? Wordt hier getest?
 7. Werd in die grote bedrijven, maar ook in middelgrote of kleinere bedrijven ondersteuning en informatie gegeven? Zo Ja, hoe ging dat concreet? In hoeveel bedrijven? En wat zijn de resultaten? Wordt daar praktisch afgestapt en informatie gegeven?
 8. Werden er al specifieke acties opgezet door het OCMW rond onze meest kwetsbare inwoners? We vernemen dat er sinds het begin van de crisis al heel wat geld ter beschikking werd gesteld door de hogere overheid om tegemoet te komen in kosten van onze meest hulpbehoevenden, maar blijkbaar werd er nog niet over na gedacht wat er met dat geld moet gebeuren.

Anders zelf had reeds in april allerlei voorstellen ingediend, maar deze werden niet opgenomen door het bestuur. Hier vind je onze voorstellen nog eens terug:

 1. Wij stellen nog steeds voor om aan de zorgverleners die verbonden zijn aan het OCMW, en die actief zijn op de werkvloer, en netto maandelijkse premie toe te kennen van bv 100 euro gedurende de coronacrisis gezien het deze mensen zijn die niet alleen constant op de werkvloer aanwezig waren, die het meeste gezondheidsrisico’s ondervinden en ongetwijfeld het meeste werkstress ervaren. Elke avond een applaus ontvangen is hartverwarmend, maar neemt niet weg dat ook een financiële steun zeer welkom kan zijn;
 2. Wij stellen ook nog steeds voor om deze premie van honderd euro ook toe te kennen aan alle bekende zorgverleners in Hoogstraten (dus ook deze die elders werkzaam als verpleegkundigen, zorgkundigen, thuishulpverleners (zowel verpleegkundigen, thuiszorgdiensten, poetsdiensten aan huis, maatschappelijk werkers,…)) en dit eventueel a rato van hun tewerkstellingsbreuk of gepresteerde uren tijdens deze maanden. Ook de brandweerlui, ambulancepersoneel, de politie,…spelen een belangrijke rol in de beheersing van het coronaprobleem en dienen hiervoor beloond te worden.
 3. Wij vragen nog steeds om de huurprijs voor de woongelegenheden in HOMIVA tijdens deze coronaperiode met een kwart te verminderen gezien deze huurders geen volledig gebruiksrecht meer hebben kunnen uitoefenen;
 4. Ook de huurprijs voor de huurders van een doorgangswoning zou met een kwart verminderd moeten worden tijdens de coronacrisis omdat ook zij geen volledig gebruiksrecht meer hebben kunnen uitoefenen. Mogelijk moet ook de terbeschikkingsovereenkomst hiervan verlengd worden gedurende de corona-periode;
 5. De begunstigden op een leefloon of op een equivalent leefloon die een woning huren, een extra maandelijkse steun toe te kennen, en dit bovenop de 50 euro die van de hogere overheid toegekend wordt. Bijzonder moeilijke tijden vragen extra inspanningen van een sociaal bestuur.
 6. De begunstigden (alleenstaanden of gezinshoofden) die een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen van de FOD sociale zaken en die in een sociale woning of in een huurwoning wonen een extra maandelijkse steun toe te kennen van de helft van hun maandelijkse huurprijs (met een maximum van driehonderd euro per maand);
 7. De begunstigden op een leefloon of op een equivalent leefloon die minimum 1 kind ten laste hebben tijdens deze coronaperiode een extra maandelijkse steun toe te kennen van € 100 per kind om extra zaken te kunnen doen tijdens deze periode met hun kinderen (aankoop speelgoed, leesboeken, …);
 8. De personen en gezinnen die een budgetmeter hebben voor gas of elektriciteit een éénmalige gratis oplading toe te kennen (€ 50 voor een alleenstaande, € 100 voor een koppel en € 150 voor een gezin met kind(eren) ten laste) gezien zij nu veel meer thuis zijn en hierdoor verplicht zijn meer energie te verbruiken;
 9. We vragen ook aan alle collega raadsleden en aan de leden van het college van burgemeester en schepenen om , zoals de raadsleden van Anders gedaan hebben, een gedeelte van de zitpenningen aan te wenden voor sociale initiatieven die in deze moeilijke tijden deze middelen zeer goed kunnen gebruiken. Het feit dat bv er nog steeds veel mensen gebruik maken van de verschillende voedselbedelingen spreekt in deze voor zich.

Wij haalden ook nog aan dat het systeem van de gratis tickets voor de Mosten niet echt vlot is verlopen (geen tickets in het infozine, geen digitale reservaties mogelijk waardoor inwoners uiteindelijk hun ‘gratis’ ticket dienden te betalen om binnen te geraken, enz.) en we stelden onze vragen over de mondmaskers die door het stadsbestuur gratis bedeeld werden maar die veel knip- en plakwerk vroegen vooraleer dit masker effectief kon gebruikt worden. Het valt ons immers ook op dat deze mondmaskers zeer weinig in het straatbeeld terug te zien zijn.

‘Domme vragen voor de show’ noemt de burgemeester dit en daarom weigert hij hierop te antwoorden.

Oordeel als lezer zelf maar…

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.