Aanduiden van de voorkeursbieder voor ’t Gastenhuys

Het stond in de sterren geschreven, het oude Gasthuis, moest en zou plaats ruimen voor een nieuwbouw. Dat was voor het Hoogstraats bestuur al lang duidelijk, maar de manier waarop deze beslissing werd genomen, tart alle verbeelding. De oude ‘H’ is een gezichtsbepalend gebouw in de Vrijheid met een grote geschiedenis. Als het dan al moet verdwijnen, dan zou het moeten vervangen worden door een kwaliteitsvol en architecturaal waardig alternatief. En met de plannen die voorliggen, is dat niet het geval.

OCMW-raad 24 juli 2017

Standpunt Anders over ‘De goedkeuring en aanduiden voorkeursbieder DBM-project ’t Gastenhuys’, op de raad voorgebracht door Anders-raadslid Jef Roos

Vanavond besliste de OCMW-raad van Hoogstraten om verder te onderhandelen met de firma Van Roey voor de ontwikkeling van de site van het oude rusthuis, gemeenzaam bekend als de H.

Hun voorstel behelst de afbraak van het bestaande gebouw en de bouw van een nieuw complex met een zorgcampus en seniorenflats.

U kon alles twee weken geleden al in de krant lezen, nog voor de raad een beslissing getroffen had. Dit bestuur heeft de kwalijke gewoonte over belangrijke zaken een persconferenties te geven, die de gemeenteraad of OCMW-raad daarna nog moeten – of is het mogen – beslissen. Het getuigt van weinig respect voor de raadslieden.

Op 10 juli kon er helaas voor het bestuur niets beslist worden, omdat ze de regels voor het bekendmaken van de dossiers voor de raadsleden (ja, ook die van de oppositie) niet gerespecteerd had.

Vandaag volgde dan aangekondigde beslissing. Meerderheid tegen oppositie werd het voorstel van het bestuur aangenomen en zal er dus alleen verder onderhandeld worden met Bouwbedrijf Van Roey, in de zin zoals aangegeven in hun Best And Final Offer (BAFO).

Anders steunt deze beslissing niet, om diverse redenen:

 1. De haalbaarheid en de geschatte kostprijs. De firma Van Roey komt als beste uit de 3 offertes, enkel en alleen omdat zij er in slagen om de maximale score te behalen op de prijs: 40 op 40, (27,83 op 40 voor Van Hout en 27,20 voor Willemen), waardoor het voor de andere bieders haast onmogelijk is die achterstand op te halen door betere score op de andere criteria. Het komt ons ongeloofwaardig over dat één firma 20 tot 25 % goedkoper in de bouwkosten kan zijn dan de concurrentie, 34 tot 55 % in het ontwerp en zelfs 40 tot 65 % in de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden.
  In het ganse dossier vinden we nergens prijsgaranties. Zijn die er? Het doet ons vrezen dan dat de uiteindelijke kostprijs een stuk meer zal zijn dan wat er nu op papier wordt gezet.
 2. Dat bouwbedrijf Van Roey volledig door de mand valt op hun technisch concept en de duurzaamheid van het ontwerp (6,67 op 20), op functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid (7,5 op 15) en vooral op hun architecturaal ontwerp (8,33 op 15). Zit daar de oorsprong van de lagere prijs? In het totaal behalen zij 21,66 op 60, een dikke buis! Al scoren de twee overige firma’s evenmin goed: Willemen 28,33 op 60 en Vanhout 32,49 op 60.
 3. Het feit dat er in het dossier niets te vinden is over het standpunt van de Erfgoedcel en Stedenbouw of de afbraak wel kan en nieuwbouw mogelijk is.
  Wanneer we goed zijn ingelicht is de H ingeschreven in de “vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed” als voormalig Gods- en gasthuis. De administratieve overheid, de OCMW-raad in deze, heeft een zorgplicht en een motivatieplicht Er is dus een zorgplicht voor de erfgoedkenmerken van dit onroerend goed en daarnaast dient men in een erfgoednota aan te geven hoe er rekening is gehouden met de zorgplicht en de directe impact van het ontwerp op dit pand. Men dient dus een verantwoording van de ingreep op de erfgoedwaarden te kunnen overmaken. We missen dit volledig in dit dossier.
 4. We vragen ons af of de huidige gang van zaken in overeenstemming is met de gunningsleidraad, waarin gevraagd wordt: “Als bijlage bij het bestek wordt ook een advies van Onroerend Erfgoed toegevoegd. Dit advies is echter niet bindend. De kandidaten zullen zelf op voorhand gesprekken voeren met de stedenbouwkundige diensten en de dienst erfgoed om de vergunbaarheid van hun project af te toetsen”. Naar onze mening hadden de voorkeursbieders die gesprekken met Erfgoedcel en Stedenbouw al moeten voeren en de resultaten daarvan in hun biedingen moeten opnemen. Daar is echter nergens een spoor van terug te vinden. Wanneer Erfgoed zijn voet dwars zet, kan heel het spel opnieuw beginnen. Dan blijft er van de huidige biedingen niets heel.
 5. We stellen ons vragen over het feit dat we lezen dat een lid van de beoordelingscommissie van het OCMW voorstelt om de verantwoordingsnota van Bouwbedrijf Van Roey om de stedenbouwkundige redenen voor de afbraak van het H-gebouw de juiste insteek te geven.
 6. Het behoud van de meerderheid aan tweeslaapkamerflats, iets waar we op basis van enig expertise in de partij in de ouderenzorg absoluut niet de noodzaak van inzien en wat de kostprijs voor huur en/of aankoop van deze assistentiewoningen enkel doet stijgen. Door deze keuze kunnen minimaal 5 tot 7 assistentiewoningen minder gerealiseerd worden, die ten goede zouden komen aan de iets minderbegoede burger. Ons bestuur mikt blijkbaar op de meer begoede burger in onze maatschappij.
 7. Diverse onduidelijkheden met de punten in de verschillende verslagen. In de bij het dossier gevoegde verslagen en tabellen stemmen zaken niet overeen, zijn er scores gewijzigd, terwijl de motivatie voor de score identiek blijft aan die in het vorige verslag.

 

Bijna vanzelfsprekend dat de beoordelingsjury gecharmeerd werd door Van Roey: de natte droom van het bestuur wordt eindelijk werkelijkheid. Al van in de tijd dat de aangepaste plannen voor het WZC werden gemaakt horen we dat heel dat oud gebouw beter zou afgebroken worden en vervangen door een nieuwbouw.

De keuze voor deze voorkeurbieder biedt naar onze mening veel te weinig kwaliteit en veel te weinig garanties op de juiste prijs, maar vooral geen enkel uitzicht op een mooie invulling van een site die zichtbepalend is voor een belangrijk deel van ons stadcentrum.

 

Namens Anders Hoogstraten.
Jef Roos – OCMW-Raadslid
Fons Jacobs – Fractieleider in de gemeenteraad
Luc Hendrickx – Voorzitter

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.