OCMW-raad 10 juli 2017

Op de raadszitting van de OCMW-raad van maandag 10 juli was onder punt 2 ‘De goedkeuring en aanduiden voorkeursbieder DBM-project ’t Gastenhuys’ geagendeerd.
Onze fractie had de agenda en de bijhorende dossiers ontvangen op vrijdag 30 juni, ze bestudeerd en met de partijleden besproken.
Echter, op 6 juli in de namiddag ontvingen wij een aantal belangrijke nieuwe stukken en verslagen over dit dossier, die op een aantal punten sterk afweken van de eerder bezorgde dossierstukken.
Bij aanvang van de bespreking van punt 2 op de dagorde, legde Jef Roos, ons OCMW-raadslid, volgende verklaring af voor de leden van de raad:

Voorzitter,

Heel waarschijnlijk hebben we in punt 2 het over het belangrijkste dossier van het OCMW tijdens deze legislatuur.

Pas op donderdag 6 juli om 13 u 37 krijg ik, en ik veronderstel de andere raadsleden, het BAFO-verslag (Best and final offer) dat hier ter aanduiding van de voorkeursbieder voorligt. Ook de eindversie van het verslag van de eerste offerteronde dd. 11 mei 2017 ontving ik dan pas.

Eigenlijk snap ik dit niet goed in zo’n belangrijk dossier. Ook het oppositielid waarvan de fractie uit 1 persoon bestaat én die door het niet zetelen in bijzondere comités niet exact op de hoogte kan zijn van het volledige dossier, wenst zo’n dossier toch te kunnen bestuderen en bespreken met andere leden van zijn partij. De tijdsspanne is wel zeer kort wanneer je het definitief verslag zo laat krijgt. Mede door de vakantieperiode is het quasi onmogelijk om onze partijleden opnieuw bijeen te roepen en te raadplegen.

Ik begrijp uit de mailing van de secretaris dat dit BAFO-verslag pas op 6 juli in het OCWM is gearriveerd. Het bestuur wast zijn handen dus in onschuld. Toch wel straf vind ik dat er dan in het verslag van het onderhandelingsmoment BAFO dd. 20 juni genoteerd staat dat de gevraagde documenten tegen 28 juni diende overgemaakt te worden om alle documenten tijdig over te kunnen maken aan de raadsleden. Op 30 juni dient de agenda met bijhorende stukken overgemaakt te worden aan de raadsleden. Ik weet niet wie hier té laat de documenten heeft binnengebracht, maar zowel Van Roey als Sweco, die een rapport dateert op 3 juli, gaan hier m.i. in de fout. 

Welke argumentatie het bestuur ook wenst aan te halen in deze, dit past niet binnen de manier van werken van  een democratische instelling.

Indien de raad beslist dit punt toch te bespreken en er een beslissing wil over nemen,  zou ik deze handelswijze wel eens willen voorleggen aan de toezichthoudende overheid om te laten nakijken of de regelgeving voor een geldige beraadslaging hier vandaag gevolgd is. Ik verwijs naar artikel 31 van het OCMW-decreet, dat zegt: “voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft, ter beschikking van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn gesteld vanaf de verzending van de agenda”.

Dat is echter het laatste wat ik zelf wil. Maar omwille van het zeer laattijdig indienen van dit toch wel erg belangrijk dossier zou ik willen voorstellen om de bespreking hier van uit te stellen tot de eerstvolgende raad, deze van september.

Na beraadslaging heeft de raad moeten vaststellen dat inderdaad niet voldaan werd aan de voorwaarden om iedereen met de juiste kennis van zaken dit dossier te bespreken en een beslissing te treffen. De raad heeft daarop beslist een nieuwe vergadering samen te roepen op maandag 24 juli 2017, waar dit punt opnieuw geagendeerd wordt.

Namens Anders Hoogstraten.
Jef Roos – OCMW-Raadslid
Fons Jacobs – fractieleider gemeenteraad
Luc Hendrickx – voorzitter

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.