Hoogstraten sluit zich niet aan bij Statiegeldalliantie

Onze fractie stelde voor dat onze gemeente mee zou ijveren om het zwerfvuil te verminderen door zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, helaas ondersteunden de fracties CD&V en N-VA ons voorstel niet.

Op de website van Hoogstraten kunnen we het volgende lezen:

Zwerfvuil is klein afval dat we, zonder dat we er bij stilstaan op straat, in de berm of in een park weggooien. Al die kleine stukjes zwerfvuil zorgen ervoor dat straten en buurten vuil ogen. Wij als stadsbestuur doen ons uiterste best om onze gemeente proper te houden.
Wilt u met uw vereniging een handje helpen? ….

De stad ondersteunt hierinNiet dat wij, met Anders daar iets op tegen hebben, integendeel zelfs… maar voorkomen is beter dan genezen.

Echter alle opruimacties ten spijt, blijft er nog gigantisch veel afval rondslingeren. Wind en water voeren het afval mee naar zee, waar het een plastic soep vormt, de drijvende vuilnisbelten van de oceanen. Met alle gevolgen van dien: vissen, zeezoogdieren en vogels die erin verstrikt geraken, erin stikken of verhongeren met magen vol plastic. Nog dichter bij huis worden onze boeren regelmatig geconfronteerd met koeien die sterven door het eten van stukken van blikjes die in de weien terecht komen. Kortom een hoop dierenleed. Ook hier: voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

Vlaamse cijfers zeggen dat qua gewicht 19% en in volume 40% van dit zwerfvuil uit blikjes en PET-flessen bestaat. Bij de laatste zwerfvuilaktie van Natuurpunt onlangs aan Den Rooy werden op 1 voormiddag en voor enkele straten in Meerle 10 volle vuilniszakken blikjes en flesjes opgeruimd. Hier bestaat wel een oplossing voor! Waarom vinden we bijvoorbeeld veel minder glazen bierflesjes in de bermen? Op deze flesjes zit meestal statiegeld. Dit kan ook op blikjes en PET-flessen. Statiegeld zorgt er immers voor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. En dat is dus: voorkomen en niet moeten genezen…

Dat Hoogstraten dit niet zelf kan invoeren, weten wij ook, maar we wilden dan ook voorstellen om met stad Hoogstraten toe te treden tot de Statiegeldalliantie.

De Statiegeldalliantie verenigt momenteel al meer dan 100 bedrijven, lokale overheden, milieu- en andere organisaties zoal KVLV (één van de initiatiefnemers), Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, verschillende Vlaamse steden en gemeenten, zoals Gent, Boom, Zoersel, Laakdal, Essen, Kalmthout, enz.  Samen roepen ze de overheid op om structurele en eerlijke oplossingen in te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes.

Studies van o.a. CE Delft geven aan dat door de invoering van statiegeld de hoeveelheid blikjes en flesjes in de zwerfvuilfractie tot 90% zullen afnemen, m.a.w. zo’n kleine 40% van het totale zwerfvuil. Een cijfer dat ook door minister Schauvliege in haar communicatie wordt gebruikt.

Je betaalt bij aankoop een bepaald bedrag extra (bv € 0,25), maar je krijgt dit bedrag terug van zodra het blikje of de fles weer ingeleverd wordt. Het is dus geen extra belasting, het kost immers niets als men zijn blikje of flesje terug inlevert. En het wordt op die manier voor 100 % gerecycleerd. Kortom, een  statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flesjes is dé manier om zwerfaval te verminderen en tevens een duurzaam beheer van grondstoffen te realiseren.

Daarom stelde anders een concreet voorstel voor aan de gemeenteraad op de zitting van januari 2018:

De stad Hoogstraten sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie en bij haar doelstellingen en doet het nodige om deze aansluiting zo snel mogelijk in orde te maken; de stad Hoogstraten onderschrijft de doelstellingen van de Statiegeldalliantie; de stad Hoogstraten onderschrijft de vraag van de Statiegeldalliantie om aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië te vragen om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.

Hoogstraten Leeft ondersteunde het voorstel van anders.

Helaas, driewerf helaas. De meerderheid kon dat niet over zijn hart krijgen. De argumenten hiervoor, verwoord door milieuschepen Baets, zijn bijzonder mager. ‘Het is niet de gewoonte van het stadsbestuur om dergelijke moties te ondersteunen; het college heeft geen zekerheid dat de het in ons voorstel aangevoerde cijfermateriaal wel juist was, men wenst dit eerst onderzoeken, o.a. bij I.O.K. (terwijl een aantal van de cijfers net door I.O.K. gepubliceerd zijn), en daarvoor was nog geen tijd geweest; er is de vrees dat dergelijk statiegeldsysteem een bijkomende last oplegt aan onze handelaars en KMO’s.

Ons voorstel was nochtans tijdig overgemaakt! En via enkele muisklikken is een schat van informatie op te halen. Men had ook even bij enkele van de ondertussen 36 toegetreden Vlaamse gemeenten kunnen informeren, (waaronder enkele met een zelfde bestuursmeerderheid van CD&V en N-VA!). En dat het specifiek een belasting zou betekenen voor de Hoogstraatse middenstand en KMO’s is natuurlijk onzin. Het is een collectieve maatregel, voor heel het land, voor meerdere landen. En het vermijdt de steeds stijgende opruimkosten, waar de Hoogstraatse burger – ook hij die zijn drankblikjes en flessen niet op straat gooit – wel rechtstreeks voor betaalt.

Volg de ontwikkelingen van de statiegeldalliantie op https://statiegeldalliantie.org/

Deel dit bericht

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.