Buurtweg 46 en de verkaveling ‘Brouwerijsite’: waarheid en verzinsels

Op de gemeenteraadszitting van maandag 27 april 2015 stond onder punt 13 de definitieve beslissing van de gemeenteraad van de afschaffing voetweg nummer 46 te Meer. Het komt de gemeenteraad toe de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren te behandelen en vervolgens een definitieve beslissing te nemen.