Maarten Leemans

Maarten is 36 jaar en woont samen met Anke en hun dochter Stien in de Karel Boomstraat in Hoogstraten. Maarten werkt als freelance klankman mee aan televisie- en filmproducties in binnen- en buitenland. Zo werkte hij onder andere mee aan de films ‘Image’, ‘Black’ en ‘Patser’.

Als zoon van Jan Leemans en Roos Rombouts werd het engagement met de paplepel ingegeven: als kleine bengel in de KSJ, later in de Plussers en Jozib. Als begeleider engageerde hij zich vele jaren actief in de jeugdraad en gaf hij cursussen ‘Animator in het jeugdwerk’ aan jonge begeleiders.
“Na mijn ‘wilde jaren’ stampte ik samen met mijn zus Ann vzw la:ch uit de grond, de musicals ‘Gelmel’ en ‘1814, De Vergeten Veldslag’ roepen bij veel Hoogstraatse mensen nog mooie herinneringen op. De voorbije zes jaar heb ik me geëngageerd in de Cultuurraad en het gemeenschapscentrum.”

Op zijn achttiende stond Maarten al voor de eerste keer op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eerst jong en onbezonnen, nu nog steeds vol idealisme en goede moed, heeft hij zich verdiept in onze gemeentepolitiek. “Vanuit de overtuiging dat het in Hoogstraten anders moet en kan, stapte ik acht jaar geleden mee in het nieuwe project anders. Meer dan ooit geloof ik dat we met deze groep een echt alternatief bieden waarbij openheid en betrokkenheid centraal staan.”

Maarten is geen grote dromer, maar een echte doener: “je doet het goed of je doet het niet”, zegt hij. En daar wil hij ook voluit voor gaan in onze gemeente: “in al onze deeldorpen moet het voor iedereen, van jong tot oud, goed zijn om te wonen en te leven. Dorpskernen die bruisen van het leven, niet van het doorgaand verkeer. Ruimte voor kinderen en jeugdbewegingen om te spelen, een plaats voor ouderen om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.”

“Eén droom koester ik zeker: een volwaardig cultureel centrum, niet enkel om cultuur te beleven, maar een plaats waar iedereen zich welkom voelt en waar nieuwe ideeën, hoe klein ook, kunnen groeien en mensen samenbrengen.
Cultuur is meer dan enkel een cultureel centrum. Cultuur is alles wat ons verbindt: de bruisende verenigingen, de vele vrijwilligers, maar ook onze geschiedenis. Met anders blijven we ijveren voor ons erfgoed, het zijn herinneringen aan vroeger waar we best trots op mogen zijn. Niet uit weemoed naar het verleden, maar wel met respect voor onze geschiedenis.”

Met anders wil hij de mobiliteit in onze gemeente verbeteren. Geen ingrepen die enkel de symptomen behandelen, maar échte oplossingen en een structurele aanpak. Hiervoor moeten we vertrekken van een allesomvattende verkeersstudie die de pijnpunten bloot legt.

Anders wil werk maken van een open en betrokken bestuur. Een bestuur dat de burger effectief betrekt en informeert doorheen het hele project, niet enkel wanneer het goed uitkomt voor de beleidsmakers.

“Adviesraden zoals de dorpsraden moeten een platform bieden aan de burgers, waar ze samen met de andere inwoners effectief mee mogen denken en mee kunnen beslissen. Dit mag geen saai eenrichtingsverkeer en goed-nieuws-show zijn vanuit het college, waar de geïnteresseerde burger voor spek en bonen bij zit.”