Katrien Knaeps

Katrien komt uit Hoogstraten, is 43 jaar en klinisch audioloog van beroep. Momenteel is zij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Katrien is geboren in Antwerpen en getogen in Wortel. Haar vader is opgegroeid in Deurne, haar moeder in Helsinki (Finland).

“In mijn jeugdjaren was ik actief in JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu), eerst als lid, maar al snel als leiding. Ik genoot ervan om kinderen de waarden van de natuur te leren kennen. Ik heb er zelf ook veel bijgeleerd: plant- en diersoorten herkennen, belang van milieubehoud, maar ook gewoon genieten van wat de natuur ons te bieden heeft. De vriendschappen die toen opgebouwd zijn, zijn blijven bestaan. Jeugdverenigingen scheppen nu eenmaal ijzersterke banden!
In de JNM heb ik ook mijn man, Geert Brosens uit Meerle, leren kennen. Samen hebben we drie dochters, Laura, Mirthe en Evelien.

Ik wil graag mijn gemeente anders georganiseerd zien, op verschillende domeinen. Ik zie anders ook als de enige partij die voor vooruitgang en vernieuwing gaat.”

Katrien droomt van een gemeente waar iedereen gehoord wordt, vooral de mensen die het minst lawaai maken. Een gemeente waarin iedereen zich goed voelt, zonder dat een andere daar nadeel van ondervindt. Een gemeente die uitblinkt in toekomstvisie, zonder het verleden te verloochenen. Een groene gemeente waar landbouw en natuur mekaar aanvullen en versterken.

Haar speciale belangstelling gaat uit naar mobiliteit, natuur & milieu en duurzaamheid waarbij een langetermijnvisie voorop staat:
anders stapt af van het idee dat er alleen oplossingen moeten komen op vlak van autoverplaatsingen en parkeermogelijkheden. anders plaatst mobiliteit in een kader dat ruimer is dan autoverkeer alleen. Er moeten oplossingen komen voor ALLE verplaatsingen en wel volgens het STOP-principe, met de zwakke weggebruikers voorop.
anders heeft een groen beleid, waarin natuur en milieu centraal staan, wat uiteraard ook ten goede van de mensen komt.
anders hecht belang aan mensen en gemeenschappen van mensen, niet aan enkelingen die hun macht willen uitdragen.”