Jan Fret

Jan woont sinds 1984 in Meerle. Hij is gehuwd met Francine, samen hebben ze 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Jan is 66 jaar en op pensioen. Hij was gedurende 43 actief als HR-manager en Milieucoördinator.

Jan is geboren in Aartselaar, opgegroeid in Brasschaat als tweede in een groot gezin van 10 kinderen. Hij heeft in het lokale jeugdhuis in de wijk Kaart in Brasschaat zijn echtgenote leren kennen die van Meersel-Dreef is. Samen hebben ze in Meerle een huis gebouwd in de Dalwijk II.

“Van in mijn jeugd ben ik sterk geïnteresseerd in politiek (lokaal en nationaal). In 1988 werd ik door Fusiebelangen gevraagd om op de lijst te staan. Met veel mensen uit de sociale- en milieubeweging (o.a. LENK en VAKA) sloot dit geheel aan bij mijn visie op de wereld, het land, de stad en het dorp. anders is de rechtstreekse opvolger van Fusiebelangen. Hoewel mijn visie wel met de tijd geëvolueerd is (zoals de tijden zelf)  zijn mijn ideologische beginselen dezelfde gebleven. In onze gemeente vind ik ze nog steeds terug bij anders. Sedert 1988 ben ik ononderbroken actief gebleven in de gemeentepolitiek.”

Voor Jan is het belangrijk dat de gemeenten zich meer organisch ontwikkelen, op basis en op maat van de noden van de mensen en niet op het tempo van bouwpromotoren en projectontwikkelaars. En dat de dorpen van de fusie in grote mate dorp mogen blijven.
“De oude dorpskern van Meerle, die de beste bewaarde is van alle dorpen in de fusie. Omdat zij niet langs ‘de grote baan’ ligt. Ze kan best wat verfraaiïng gebruiken, maar met grote zorg voor wat er is en wat waard is te behouden.”

Binnen de partij anders gaat zijn bijzondere belangstelling uit naar  Transparantie, mobiliteit en erfgoed.

“Een gemeentebestuur moet open zijn in zijn besluitvorming en de burgers horen en bevragen vooraleer er beslissingen genomen worden die een grote en langdurige impact hebben op mens en omgeving.
Mobiliteit: omdat anders hier andere klemtonen wil leggen en ruim plaats wil maken voor de stappende en fietsende mensen.
Erfgoed: een gemeentebestuur heeft een grote zorgplicht voor het verleden. anders heeft de zorg voor materieel én immaterieel erfgoed hoog op haar agenda staan.”