Jef Roos

Jef is 61 jaar, gehuwd met An, trotse vader van 3 zonen en fiere grootvader van Liene en ?  Hij is directeur van het bejaardencomplex Prinsenhof te Rijkevorsel. De eerste dertig jaar van zijn leven woonde hij in Meer en sindsdien in Minderhout.

“Ben ik dan een Meerse Minderhoutenaar of een Minderhoutse Merenaar? Wat zeker is: ik ben opgegroeid in een warm gezin als enige zoon met 4 zussen. Mijn vader, die zelfstandige fietsenmaker én tuinbouwer was, heeft me respect  bijgebracht voor hard werkende mensen alsook respect voor al wat met de natuur te maken heeft. Mijn moeder heeft me, als onderwijzeres in het Bijzonder Lager Onderwijs, met de paplepel het sociale aspect van het leven ingegoten.”

Jef kiest voor anders omdat hij hen ervaart als hét progressief alternatief in Hoogstraten dat samen met alle inwoners werk wil maken van een Hoogstraten waar iedereen, van jong tot oud, beter van zal worden.

“Dat is mijn droom voor Hoogstraten: een gemeente waar het goed leven is voor iedereen, waar solidariteit heerst voor en door de mensen. Waar meer aandacht uitgaat naar de zwakkere weggebruikers dan naar koning auto, waar respect is voor groen én erfgoed in de brede zin van het woord. Waar het gemeentebestuur kiest voor openheid naar en betrokkenheid van de burgers en waar het motto van het bestuur is: we investeren in onze jeugd, want zij zijn onze toekomst én we investeren in onze ouderen want zij hebben mee voor onze toekomst in het verleden gezorgd.

Al heel mijn leven ben ik betrokken in de sociale sector zowel beroepsmatig als op vrijwillige basis. In het programma van anders vind ik zowat alles terug wat ik belangrijk vind op sociaal vlak. Het streven om iedere Hoogstratenaar een menswaardig leven te laten leiden:  anders hecht zeer veel belang aan solidariteit met de bewoners die het minder goed hebben. Daarnaast staat anders voor gelijkheid in zorgverlening voor iedereen, zonder onderscheid tussen meer of minder gegoeden. anders vindt ook dat zorgverlening in alle aspecten zo weinig mogelijk geprivatiseerd mag worden.”

Samen met anders wil Jef investeren in de jeugd, want zij zijn onze toekomst. Investeren wil hij o.a. in:

  • ruimte voor speelpleintjes en ontmoetingsplaatsen voor jongeren,
  • de nodige middelen zodat jeugdverenigingen en jeugdhuizen zonder financiële zorgen kunnen instaan voor het organiseren van activiteiten,
  • gemeentelijk basisonderwijs dat voor alle Hoogstraatse kinderen beschikbaar en effectief gelijk is
  • initiatieven om zelf voor kwaliteitsvolle én steeds beschikbare kinderopvang te zorgen