Dimitri Van Pelt

Dimitri is 46 jaar en woont in de Moerstraat in Hoogstraten. Hij is Veldmedewerker bij het Departement Biologie van de Universiteit Antwerpen. Geboren en getogen Hoogstratenaar, heeft hij altijd in Hoogstraten en meer bepaald in de Moerstraat gewoond. Hij is de zoon van Marcel Van Pelt en Gusta Voet en heeft één zus, Natascha. Hij is zeer actief betrokken in het Hoogstraatse verenigingsleven: Natuurpunt, Laermolen, Cahier,…

“Als ‘Groene jongen’ heb je géén andere politieke keuze in Hoogstraten dan anders. Dit is voor mij de enige logische en natuurlijke match.”

Dimitri’s wens is dat Hoogstraten een vredig stadje én een landbouwgemeente mag zijn met veel groen. Een duurzame samengaan tussen natuur en land- en tuinbouw acht hij noodzakelijk en niet onmogelijk: een biodivers gegeven in een natuurlijk landschap.
“Hoogstraten is een landbouwgemeente. Op landbouwvlak zijn er ontzettend veel uitdagingen. Ik zie een andere en duurzamere landbouw, “samen” met de natuur- en milieusector en niet “tegen” elkaar.  Het is logisch dat de natuur niet stopt aan de grenzen van de reservaten, maar evengoed verder gaat in de akkers en velden van onze boeren. Zij zijn eigenlijk al honderden jaren bezig met het beheren van de natuur. Alleen is een té intensieve manier van produceren tegen de natuur in. Wij willen een natuurlijkere landbouw, een gezonde landbouw voor zowel de boer zijn portemonnee, als voor de natuur. Daarbij denken we aan ‘korteketen’, bio-landbouw, een kleinere veestapel, maar ook aan samenwerking tussen de natuur- en landbouwsector.
Vergeten bloemrijke hoekjes met distels die mogen blijven staan, een boom naast de poel in de wei als schaduw voor het varken, dat nog wel buiten mag en waarom geen koe grazend ín het natuurgebied?”

In mijn ogen is anders de enige partij die echt begaan is met de natuur en de natuur niet gebruikt om zich een beetje  ‘green’ te ‘washen’. Veelal blijft het bij woorden wanneer er gesproken wordt over milieumaatregelen, maar de meerderheid heeft er tot nu toe nog nooit echt naar gehandeld. Als stad heb je een voorbeeldfunctie en moet je het dus echt wel beter doen dan de beste leerling van de klas… Op dat vlak is Hoogstraten nog niet voldoende actief… dat kan anders.