Fons Jacobs

Fons woont in Minderhout in de Witherenweg en is beroepshalve maatschappelijk werker bij de sociale dienst van het OCMW in een omliggende gemeente.

“Mijn wieg en jeugdjaren speelden zich af in het landelijke Strijbeek, een onooglijk gehucht, geprangd tussen Meerle en Meersel-Dreef. Daar kon ik met mijn drie zussen en twee broers onze wonderjaren beleven. Als landbouwerszoon was helpen op de boerderij, gurken plukken, hooien, melken, …een normale vrijetijdsbesteding…Vader Louis Jacobs was in het nog niet gefusioneerde Meerle nog een termijn gemeenteraadslid, en nadien nog één legislatuur OCMW-raadslid te Hoogstraten. Moeder overleed op zeer jonge leeftijd na een tragisch auto-ongeval.

De keuze voor anders is een proces van jaren geworden, en vloeit eigenlijk als vanzelf voort uit mijn eerste keuze in mijn jonge jaren voor Fusiebelangen, dat nadien Agalev werd en nog later Groen! om na de samenwerking met Hoop te verpoppen tot anders.  Uiteraard zijn de collega-andersen een belangrijke motivatie, en natuurlijk vooral omdat onze ideeën toch nogal vaak gelijk lopen.  Komt daarbij dat je binnen de groep echt wel je eigen gedacht kwijt kan. Belangrijk voor mij is ook dat we allen erg gemotiveerd zijn, en dat komt tot uiting in de goeie voorbereidingen van gemeente- en OCMW Raad waardoor onze tussenkomsten ondertussen behoren tot het politieke erfgoed van de stad…

Natuurlijk droom ik van een Hoogstraten waar het goed is om wonen, maar we slagen er stilaan in om dat gevoel zelf de nek om te draaien. Een klein stadje met alle nodige voorzieningen, met daarrond enkele kleinere, landelijke dorpskernen; dit alles binnen een rustige en natuurlijke omgeving: meer moet dat niet zijn. Maar om dat te bereiken zal er op vele vlakken een andere mentaliteit moeten groeien…”

Enkele visiepunten van Fons:

  • we kunnen niet zonder de landbouw, maar we moeten met de betrokken groepen dringend werk maken van een andere, kleinschaligere, biologisch georiënteerde landbouw. anders moet hier echt de kar trekken om deze omschakeling mee vorm te geven. Daarvoor moeten echter bij vele mensen de geesten nog gewijzigd worden, maar  hier moeten we zeker in geloven!
  • anders wil het sociaal beleid grondig omvormen, de schuld voor armoede niet meer bij de mensen leggen, kansen geven in die mate dat mensen in armoede dit aankunnen, investeren in kansen op gebied van betaalbare huisvesting, aangepaste tewerkstelling, sociale en culturele participatie.
  • kunnen we nog om onze vastgelopen mobiliteit heen?  Hier zal anders een fundamentele, structurele verandering moeten voorstaan waarbij een grondige omslag moet gebeuren, niet alleen op gebied van weginfrastructuur, maar ook op gebied van anders denken over mobiliteit, deelmobiliteit, openbaar vervoer, …
  • Hoogstraten is een rijke stad met veel financiële mogelijkheden.  anders zou de vergaarde gelden graag teruggeven aan de belastingbetaler via investeringen die aansluiten bij de bewoners.  Mogelijk kan via inspraakmomenten aan de burger de mogelijkheid gegeven worden om mee te kiezen waar (het geheel of een gedeelte van) het jaarlijks voorziene investeringsbudget naar moet gegaan worden.  De bevolking bepaalt jaarlijks de prioriteiten mee waarin er moet geïnvesteerd worden.