Lien Haest

Lien is 27 jaar, woont in Meerle en is leerkracht in het buitengewoon onderwijs.

“Ik ben opgegroeid in het Groenewoud in Hoogstraten, een groen en gezellig plekje in’t stad!  Ik heb een fantastische jeugd gehad in de Hoogstraatse scholen en als lid en leiding bij de Plussers. Enkele jaren geleden heb ik mijn hart verloren in Meerle.”

Lien kiest voor anders omdat ze merkt dat ze dezelfde ideeën heeft over hoe het er in onze gemeente aan toe zou moeten gaan. “Ik zie bij anders alleen maar mensen met een hart voor de gemeente en haar burgers, iets waar ik mij graag bij aansluit!”

Liens droom is dat elke inwoner de kans krijgt om in onze gemeente zijn of haar droom waar te maken. Dat er genoeg kansen zijn om te wonen op ieders maat en er genoeg ondersteuning is om onze kinderen groot te brengen.

Binnen de partij gaat Liens aandacht in de eerste plaats naar Kinderopvang en vakantieopvang.

“Veel mensen moeten heel lang wachten, tot wel 1.5 jaar, op een plek bij de opvang in Hoogstraten. Het is niet voor elk gezin even evident om lang na de geboorte van een kindje thuis te blijven in afwachting van opvang. De Landelijke kinderopvang mist transparantie. Ik vind dat er bij inschrijving al een soort van prognose moet kunnen gemaakt worden. Ouders hebben dan nog meer tijd om andere oplossingen te zoeken.
De gemeente kan hier zeker een belangrijke ondersteunende rol in spelen!
Bijvoorbeeld door een lijst bij te houden met alle opvanginitiatieven en wanneer er vrije plaatsen zijn. Bovendien zou de gemeente ook plekken moeten voorzien waar onthaalouders kinderen kunnen opvangen.

Ook vakantieopvang is een probleem in Hoogstraten. Stekelbees gaat een paar weken dicht, wat voor ouders die verlof nemen buiten het bouwverlof moeilijk is. Bovendien zijn er dagen dat Stekelbees direct volzet is. De gemeente probeert dit te compenseren met speelplein, maar dit vindt slechts 5 weken plaats.  Een uitbreiding van de weken speelplein zou dus zeker positief zijn. Bovendien zou er voor speelplein een apart lokaal moeten voorzien worden. Nu zitten zij op de gemeenteschool en zijn ze een beetje beperkt in hun speelvrijheden. Dit kan bijvoorbeeld in dubbel gebruik met een jeugdvereniging, die dan doorheen het jaar het lokaal kan gebruiken.

Het sensibiliseren en ondersteunen van buurtopvang kan ook een goed alternatief zijn. In bepaalde gemeenten zijn er verschillende ouders die samenwerken om samen de kinderen in de vakantie op te vangen. Dit komt ook de sociale contacten in de buurt ten goede.”