Ann Leemans

Ann woont in Hoogstraten waar ze ook is opgegroeid als dochter van Jan Leemans en Roos Rombouts. Ze is 37 jaar en leerkracht van beroep.

Ann is nieuw in de politiek, maar altijd al actief geweest in het Hoogstraatse verenigingsleven: KSJ, Plussers, koren, muziekverenigingen, parochiewerk en als lid van de Hoogstraatse Cultuurraad. Muziek is haar grote passie en haar lange leven en mensen samenbrengen rond cultuur is wat ze eigenlijk het liefste doet. Daarom richtte ze in 2009, samen met haar broer Maarten de vzw la:ch op, die vooral bekend is van de jaarlijkse nieuwjaarsconcerten, de musicals ‘Gelmel’ en ‘1814, de vergeten veldslag’ en vorig jaar nog het muziektheaterproject ‘Blauw’. Ann is ook manager van het Euregio Jeugdorkest, een symfonisch orkest dat de meest getalenteerde jongeren uit Vlaanderen en Nederland samenbrengt en in mei 2018 uitgeroepen werd tot beste jeugdorkest van Nederland. De afgelopen legislatuur was Ann bovendien voorzitter van de Hoogstraatse Cultuurraad waar ze de dagelijkse opvolging op zich nam en vanuit dat engagement meewerkte in werkgroepen rond cultuursubsidies en rond de verdere uitbouw van het gemeenschapscentrum.

Ann kiest voor anders omdat het een project is dat bruggen slaat tussen progressieve partijen en onafhankelijke kandidaten. Omdat anders inzet op lokale actuele thema’s die haar interesseren. “anders durft zijn nek uitsteken in het belang van de gemeente, deelgemeenten en alle inwoners. anders gaat voor een transparant bestuur waarin burgers die het wensen betrokken worden.”

Haar gedroomd Hoogstraten heeft een rustiger centrum, liefst gedeeltelijk verkeersvrij en alle generaties kunnen er betaalbaar wonen.

Anns speciale belangstelling gaat uit naar cultuur, erfgoed en wonen. Verder bouwen aan een cultuurbeleid dat breed gedragen wordt door alle verenigingen, verder werken aan de uitbouw van het gemeenschapscentrum/cultuurcentrum en de uitleendienst, ‘makende’ cultuurverenigingen kansen geven. “Ik geloof dat cultuur mensen samenbrengt en bindt en dus een samenleving beter maakt.”

Daarnaast moeten we volgens Ann waken over het Hoogstraatse patrimonium, het onderhouden en de troeven durven uitspelen, bijvoorbeeld toeristisch georiënteerd of herstemming richting culturele infrastructuur. “Ik geloof dat Hoogstraten trots moet zijn op haar eigenheid en dit moet uitdragen naar de volgende generaties.”

Betaalbaar wonen is een belangrijke uitdaging voor Hoogstraten: “Voor doorsnee ‘starters’, jongeren die net aan hun carrière en hun gezinsleven beginnen, is het amper mogelijk om in Hoogstraten een betaalbare woning te vinden. Ook voor ouderen is het zeer moeilijk om in hun eigen gemeente te blijven als ze hulpbehoevender worden. Ik geloof dat we manieren moeten vinden om wonen betaalbaar te maken voor alle generaties en in alle deelgemeenten.”