Veiligheid

Als mensen zich goed voelen in hun vel en in hun omgeving, daalt de ciminaliteit.

Integraal veiligheidsbeleid

Mensen moeten zich in hun omgeving en hun gemeente veilig weten. Zowel de reële veiligheid als het veiligheidsgevoel is hierbij belangrijk. Voor ons gaat het dan niet enkel over diefstal, vandalisme of geweld, maar ook verkeersveiligheid, milieuveiligheid en sociale veiligheid in de ruime zin. Wij kiezen dan ook voor een integraal veiligheidsbeleid, gaande van preventie in de ruimste zin tot controle, vervolging en strafuitvoering.

Centraal klachtenbureau

We willen een centraal klachtenbureau of ombudsdienst installeren, waar iedereen met zijn klacht terecht kan en van waaruit de opvolging van de klachten georganiseerd wordt. Het is belangrijk dat de burger duidelijk weet waar hij met zijn klacht terecht kan en dat er dan ook wordt teruggekoppeld naar de burger.

Preventie

Als mensen zich goed voelen in hun vel en in hun omgeving, daalt de criminaliteit. Daarom is het uitermate belangrijk om in eerste plaats in te zetten op preventie en bijkomend handhaving van de reglementen.

Wijkagent

Voor ons moet de wijkagent het eerste aanspreekpunt zijn voor mensen. Deze moet dan ook vaak en bereikbaar aanwezig zijn in wijk. Dan bedoelen we op de fiets en te voet, niet in de wagen.