Sociaal en solidair

Iedere Hoogstratenaar, jong of oud, arm of rijk, oude bekende of nieuwkomer, heeft recht om gelukkig te leven in onze gemeente.

Sociaal welzijn

Het wettelijk leefloon in België ligt onder de Europese armoedegrens en volstaat dus niet om menswaardig te kunnen leven. Daarom wil anders bovenop het leefloon een bijkomende steun toekennen zodat ook zij die het moeilijk hebben op een waardige manier kunnen participeren aan onze samenleving. Armoede is immers meer dan alleen financiële nood.

We gaan voor maximale ondersteuning van ’t Ver-Zet-je, De Toevlucht en andere vrijwilligersorganisaties die actief zijn op het vlak van armoedebestrijding en welzijnsbevordering. De gemeente zorgt voor een permanent lokaal en stelt faciliteiten ter beschikking zodat hun hulpverlening in alle waardigheid kan verlopen.

Gezondheid

We zijn begaan met de gezondheid van al onze inwoners en zetten ons specifiek in om de gezondheid van kwetsbare groepen te bevorderen.

Energie

Toegang tot energie en water is een fundamenteel mensenrecht. Vooral het afsluiten van water, waardoor mensen niet meer kunnen douchen, koken of de was doen, is een mensonwaardige maatregel die we met alle middelen moeten vermijden.

Senioren

We streven er naar om kleinschalige facilitaire woonvormen van het woonzorgcentrum in de deelgemeenten op te richten. Samen met kleinschalige woon- en zorgvormen krijgen senioren zo de kans om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, zonder in te boeten aan comfort.

Dienstverlening is niet te koop, maar een recht voor álle senioren! We zijn tegen initiatieven waar bejaardenwoningen, assistentiewoningen of andere vormen van sociale dienstverlening op voorhand “verkocht” worden via obligaties. Het zorgt enkel voor nog meer ongelijkheid tot in de late levensjaren.

De onderhoudsplicht van kinderen bij opname van een ouder in een woonzorgcentrum strookt niet met de waardigheid van de zorgbehoevende ouderen. Ouderen mogen niet financieel afhankelijk zijn van hun kinderen.

Diversiteit

Toegang tot het onderwijs en het verenigingsleven zijn belangrijk om integratie te bevorderen. Praatpunt, huiswerkbegeleiding en het begeleiden van nieuwkomers naar plaatselijke verenigingen en jeugdbewegingen ondersteunen we voluit.

Noord-Zuidbeleid

Informatie, educatie en sensibilisatie omtrent Noord-Zuidproblematiek worden geïntegreerd in alle beleidsdomeinen. Het behalen van het label ‘Fair Trade Gemeente’ is slechts het begin om tot een breed duurzaam beleid te komen.