Ons erfgoed

Onze historisch erfgoed is cruciaal om de aantrekkingskracht van onze dorpskernen te behouden.

Het historisch karakter respecteren

Hoogstraten is een gemeente met een rijke geschiedenis en dat weerspiegelt zich in de vele gebouwen in onze gemeente met een grote historische waarde. Deze gebouwen dragen voor een zeer groot stuk bij aan de aantrekkingskracht en charme van Hoogstraten.

Het beleid moet ernaar streven om zoveel mogelijk het historisch karakter en de eigenheid van zowel het centrum, de dorpskernen als het buitengebied te respecteren. Als we onze waardevolle gebouwen vervangen door nieuwbouw bestaat het risico dat we de eigenheid en charme van onze dorpen verliezen en slechts het zoveelste onderling inwisselbare provinciedorpje worden.

Alarmbelprocedure

We pleiten voor een alarmbelprocedure voor waardevolle panden die dringend een nieuwe functie moeten krijgen. Met respect voor het verleden maar met slimme herbestemming qua functie en qua duurzaamheid.

Trage voetwegen

De erkenning en het behoud van trage voetwegen kadert in het behoud van erfgoed, maar is ook een belangrijke troef voor duurzame mobiliteit en toerisme. Daarom werkt het stadsbestuur met deze werkgroep een visie uit om deze meer te erkennen en herwaarderen.