Lokale economie

Lokale Economie
Hoogstraten als een betrouwbare partner voor ondernemers.

Een sterke, lokale economie

Als gemeente moet Hoogstraten zelf een voorbeeld zijn inzake (sociale) tewerkstelling, duurzaamheid en het nastreven van een korte keten in alle eigen activiteiten. Verder heeft de gemeente een zeer belangrijke adviserende en ondersteunende rol in de Hoogstraatse economie.

Ondernemingsloket

Elke ondernemer in Hoogstraten moet zich tot de gemeente kunnen richten op één gecentraliseerd loket. Dit loket informeert, begeleidt en ondersteunt hen in het verwezenlijken van hun plannen.

Winkelcentrumfonds

Wij merken dat veel lokale handelaars en Horeca uitbaters in Hoogstraten sterk geëngageerd zijn om Hoogstraten als bruisend winkel en ontspanningscentrum te behouden. Deze initiatieven willen we ondersteunen, enerzijds vanuit de gemeente, maar ook vanuit een winkelcentrumfonds met verplichte intekening van alle handelszaken in het centrum. Dit fonds dient ter ondersteuning van activiteiten georganiseerd ter promotie van de handelaars. (bv. Opendeurdagen, kerstverlichting, groeten en bloemen, etc.) Nu dragen een aantal (keten)winkels namelijk niet mee in de kosten van deze zaken, terwijl ze er wel de voordelen van meekrijgen. Ook hier maken vele handen het werk licht.

Kleinschalige land- en tuinbouw ondersteunen

We zijn van mening dat de kleinschalige, familiale land- en tuinbouw een onmisbare hoeksteen vormt in Hoogstraten.  En dus willen we deze bedrijven extra begeleiden en ondersteunen.  Zonder dat zij daarvoor noodgedwongen tot bijna industriële schaalvergroting van hun bedrijf moeten overgaan. Een schaalvergroting die niet is gewenst door deze land en tuinbouwers, noch door anders.
We zien uitgebreide kansen voor deze bedrijven om hun rendabiliteit en financiële leefbaarheid gevoelig uit te breiden, bv. door boerderijwinkels, hoevetoerisme, zorgboerderijen, samenwerkingsverbanden met andere lokale en interlokale ondernemers en verenigingen, enzovoort.