Kinderopvang

De gemeente moet investeren in kinderopvang. Ze zorgt voor een efficiënte organisatie en investeert in nieuwe opvangplekken.

Kwaliteitsvolle kinderopvang

Praktische ondersteuning

We merken dat de wachttijden voor kinderopvang in Hoogstraten steeds langer en langer worden. Wachttijden van 1.5 jaar of langer zijn al geen uitzondering meer. anders wil alle initiatieven voor kwalitatieve kinderopvang intensief gaan ondersteunen. Er zijn nog steeds mensen die zich willen inzetten om als onthaalmoeder aan de slag te gaan. De reglementeringen worden echter steeds zwaarder om te dragen en de administratie wordt ook steeds zwaarder om te dragen. Wij willen praktische ondersteuning bieden vanuit de gemeente. Administratieve begeleiding en eventueel het ter beschikking stellen van lokalen voor startende kinderopvanginitiatieven zijn daarbij mogelijkheden. Zo willen we ook betaalbare en kwalitatieve opvanginitiatieven in elk van de deeldorpen ondersteunen.

Naschoolse opvang

Voor schoolgaande jeugd biedt de school in combinatie met sport en cultuurverenigingen naar onze mening de beste mogelijkheden qua voor en naschoolse opvang. Ook hier wil de gemeente een coördinerende en ondersteunende rol op zich nemen.