Jeugd

De jeugd is de toekomst! Ze moeten zich zorgeloos kunnen ontspannen en ontplooien.

Onze jongste inwoners hebben heel wat in hun mars, ze zitten boordevol goede ideeën en we moeten het beste in hen naar boven halen. Kinderen en jongeren moeten zich zorgeloos kunnen ontplooien. Zowel op school als in hun vrije tijd. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst!

Mee kunnen beslissen

Ook wie jong is moet mee kunnen beslissen, want maar al te vaak hebben beslissingen ook impact op hen: hoe hun straat er uit ziet, hoe ze zich verplaatsen en welke voorzieningen er zijn om hun vrije tijd te besteden. Het is dus niet meer dan logisch dat de stem van onze kinderen en jongeren wordt gehoord en dat er ook effectief rekening mee wordt gehouden bij bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte. Ze moeten ook effectief kunnen meewerken aan de plannen én de uitwerking daarvan.

Plaats om te spelen en te groeien

Onze jongeren verdienen een plaats om zich te ontwikkelen, zowel individueel als in groep.

Al vele jaren kampen jeugdbewegingen in onze gemeente met gebrek aan ruimte voor hun activiteiten. Toen bijvoorbeeld tien jaar geleden voor het eerst sprake was van park ‘Den Dijk’, leek dat voor ons een perfecte locatie om ook de Hoogstraatse jeugdbewegingen een plek

te geven (KLJ, KSA, Plussers). Dat leek voor het gemeentebestuur toentertijd geen goed idee. Gelukkig zijn intussen de geesten gerijpt. Dat die jeugdverenigingen nu nog enkele jaren zouden moeten wachten op de realisatie van hun lokalen, dat zou niet mogen.

Jeugdverenigingen, maar ook individuele jongeren moeten een plaats krijgen om zich te ontplooien: aangepaste speel- en sportpleintjes, repetitieruimtes, open ateliers en uitdagende groene ruimte. En dat in alle deelgemeentes.

Plaats om te feesten

Jongeren moeten zich kunnen ontspannen en daar hoort feesten bij! Café’s en discotheken zijn de ontmoetingsplaatsen bij uitstek voor jongeren. Het zijn meer dan plaatsen die overlast kunnen veroorzaken. Jongeren moeten de kans krijgen om er zich zorgeloos te kunnen amuseren.

Den Dorpel, ‘t Slot, de Cahier, de Mussenakker zijn vaste waarden in het jeugdleven en ze moeten hun activiteiten zonder zorgen kunnen organiseren, denken we maar aan ‘Akkerpop’ dat dit jaar niet kon doorgaan omdat er geen nieuwe locatie werd gevonden. We vinden de werking van de jeugdhuizen belangrijk en we willen dan ook dat ze kunnen rekenen op hun stek, ook op langere termijn.

Maar feesten is ook fuiven: in een tent, op een festival of in een (nieuwe) fuifzaal! We willen werk maken van een duidelijk fuifbeleid dat het feesten voor de feestgangers en de buurtbewoners aangenaam maakt.

Ondersteuning van verenigingen

Het gemeentebestuur moet verenigingen financieel ondersteunen, maar ook logistiek. De uitleendienst van de gemeente moet toegankelijker zijn door beter afgestemde openingsuren en door het organiseren van een leveringsdienst. Er is nood aan nieuw materiaal zoals audiovisuele toestellen en een podiumwagen.

En dan: een eigen woning

Jongeren die al iets ouder worden, gaan op zoek naar een plaats om te wonen. Of dat nu om te huren of te kopen is, alleen of met twee: iedereen die dat wil, moet in onze gemeente kunnen blijven wonen. Het is niet goedkoop om in onze gemeente te wonen. Daarom willen we werk maken van een woonbeleid op maat van jongeren. Nieuwe woonvormen zoals cohousing en community land trust (wonen op gemeenschapsgrond) kunnen ervoor zorgen dat wonen betaalbaar blijft; maar ook nieuwe eigendomsvormen zoals erfpachtwoningen en -gronden zorgen dat jongeren en gezinnen voor een volwaardig huis minder moeten investeren.