Gezond Investeringsbeleid
Hoogstraten moet een evenwichtig investeringsbeleid voeren.

Een gezond investeringsbeleid:

De voorbije legislaturen werden de schulden efficiënt afgebouwd en inmiddels werd een ferme spaarpot opgebouwd. Dit is een knappe prestatie. Minder knap echter is dat bepaalde nodige investeringen steeds maar worden doorgeschoven naar latere jaren en dat het bestuur voor grote projecten kiest voor PPS-constructies. Deze Publiek-Private Samenwerkingsconstructies, die telkens ook met dezelfde partners worden gedaan, moeten naar onze mening de uitzondering zijn, niet de regel.

Dit geldt ook voor de financiering van zorgwoningen waar steeds vaker voor obligatiesystemen wordt gekozen die vooral personen bevoordelen die al de ruime financiële mogelijkheden hebben om een zorgwoning te kunnen voorfinancieren. Dit is niet de taak van het gemeentebestuur, zij moet voor alle zorgbehoevenden op gelijke manier voorzieningen maken.

Het huidige beleid heeft er de voorbije jaren ook regelmatig voor gekozen om delen van haar patrimonium te verkopen. Zolang er voldoende financiële middelen voorhanden zijn, komt het verkopen van eigendom neer op het verarmen van de gemeente. Vooral omdat al meerdere malen patrimonium wordt verkocht om het projectontwikkelaars mogelijk te maken een project uit te voeren.