Binnenkort meer nieuws!

Samen voor een beter Hoogstraten

Het is goed leven in onze mooie gemeente Hoogstraten; een uniek stukje Kempen met heel veel troeven: prachtige natuur, mooie mensen en volop positieve energie. Als we ook in de toekomst willen blijven genieten van al dit moois, zullen we daar samen voor moeten zorgen. En niet alleen vandaag, maar ook op lange termijn. Zodat onze kinderen en kleinkinderen hier ook een goed en gezond leven kunnen opbouwen.

Niemand mag zich uitgesloten voelen. Samen gaan we voor een sociaal Hoogstraten met aandacht voor alle inwoners. Wie nood heeft aan hulp, krijgt gepaste zorg. Wie kinderen heeft, moet kunnen vertrouwen op kwaliteitsvolle opvang en onderwijs.  Wie op latere leeftijd aangepaste zorgen nodig heeft, moet daarvoor terecht kunnen in de vertrouwde omgeving.

Zuivere lucht, proper water en groen in je buurt maken dat je niet enkel gezonder leeft, maar ook gelukkiger. We willen waken voor het behoud van ons groen. Een sterk milieubeleid is een basisvoorwaarde voor een gezonde gemeente.

Daarbij hoort ook toekomstgericht en duurzaam investeren met aandacht voor het economische, het sociale en het ecologische aspect. Investeren voor de toekomst, maar steeds met aandacht voor eigenheid van de dorpskernen en met respect voor onze geschiedenis. En altijd in overleg met alle betrokken partijen. Ook en vooral met de inwoners. Want wie kent zijn straat en dorp beter dan diegenen die er wonen, opgroeien en samen leven?

Mobiliteit is een basisbehoefte, mensen moeten zich kunnen verplaatsen. We streven voor al onze deelgemeenten naar een duurzame mobiliteit waarbij de leefbaarheid van de wijken en het STOP-principe voorop staan. Doorgaand verkeer moet zo veel mogelijk gescheiden blijven van de lokale verplaatsingen. (Het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning van mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat).

Hoogstraten heeft een bruisend verenigingsleven en veel geëngageerde vrijwilligers in alle leeftijdsgroepen. Het maakt onze gemeente alleen maar sterker als er méér mensen betrokken worden. Mensen ontwikkelen ideeën en maken het beleid van de toekomst mogelijk. Het gemeentebestuur moet er voor zorgen dat  iedereen zich betrokken voelt. We willen een transparant beleid dat begrijpbaar en toegankelijk is voor iedereen. Een gemeentebestuur dat aandacht heeft voor iedere inwoner, jong en oud, hier geboren en getogen en nieuwkomer. Een bestuur dat jou het gevoel geeft dat jouw stem, hoe bescheiden ook, meetelt. anders wil samen met de inwoners tot nieuwe ideeën komen, niet door te wijzen naar elkaar, maar door te luisteren naar elkaar.

Omdat het anders kan en anders moet, gaan we samen voor een beter Hoogstraten.

anders, een heldere progressieve stem.