Tonia Jacobs

Tonia is 64 jaar en is gepensioneerde kleuterleidster. Ze is afkomstig van Meersel-Dreef en woont sinds haar huwelijk in Meerle. Ze is gehuwd met Jos Van Bavel, samen hebben zij drie kinderen en drie kleinzonen.

Naast haar engagement voor anders is Tonia OCMW raadslid in het huidig gemeentebestuur. Hier ondervindt ze hoeveel mensen er nog kampen met financiële en emotionele problemen. Ook is ze zeer actief in verschillende verenigingen als vrijwilliger. Zij is bestuurslid van Femma, bestuurslid van Volksdansgroep Shilshoel, lid van de dorpsraad, lektor in de kerk. …

Tonia’s ideale gemeentebestuur heeft aandacht voor de kleine zaken die zo belangrijk zijn om aangenaam te wonen in een buurt of gemeente: een extra zebrapad, takken die gesnoeid dienen te worden, voetpaden heraanleggen, veilige speelpleintjes.. maar ook het aanpakken van de vervuiling rond de glasbollen, de kledingcontainers en de overvolle vuilbakken….aangepaste openingsuren en dienstverlening vanuit de gemeente: ’s avonds, en in elk deeldorp op vaste dagen in de maand..

Thema’s die Tonia een zou willen aanpakken tijdens het bestuur van anders

  • Baby- en kinderopvangplaatsen uitbreiden, bv door het stimuleren en ondersteunen van geïnteresseerde onthaalouders.
  • Jeugdverenigingen aan de beloofde lokalen helpen.
  • De bestaande verenigingen beter ondersteunen, financieel en praktisch o.a. met vervoer naar jeugdkampen toe
  • Het project ‘Meerle, ons dorp!’, de uitdaging om de dorpskern van Meerle te vernieuwen en te verfraaien met behoud van al het moois (o.a. raadhuis), terug nieuw leven in blazen.
  • Zorgen dat het openbaar vervoer in Meerle behouden blijft.
  • Bestaande groenvoorzieningen beter onderhouden.
  • Zorg en aandacht voor ouderen en alleenstaanden, maar ook voor jongeren en alleengaanden.
  • Het sociale aspect in de dorpen stimuleren: wonen in een aangename buurt is een must voor iedereen.