Mia Timmerman

Mia is geboren en getogen in de streek van Aalst en woont al bijna een halve eeuw in de Kempen. Inmiddels voelt zij zich goed thuis in Wortel waar zij samen met  haar man vlakbij de Kolonie woont. Hun twee dochters zijn al een hele tijd de deur uit en hebben hun ondertussen vier schatten van kleinkinderen geschonken.

Van opleiding is Mia maatschappelijk assistente en tot haar pensioen werkte zij als diensthoofd sociale dienst bij het OCMW van Hoogstraten. “Ik ben dus niet meer piepjong maar ik vind dat ook ouderen en, in mijn geval ook vrouwen, hun stem moeten laten horen in de politiek. Ik heb ervoor gekozen mij kandidaat te stellen voor de partij anders omdat ik, vanuit mijn functie op het OCMW een aantal mensen van de partij leerde kennen als harde werkers die hun dossiers bestudeerden en kenden. Bovendien bedrijven ze politiek op een integere manier met aandacht voor het milieu maar ook met oog voor de noden van de meest kwetsbare mensen in onze Hoogstraatse gemeenschap.”

Het project van anders spreekt haar vooral aan omdat het een verbindend project is dat over de traditionele partijgrenzen heen een aantal progressieve mensen verenigt, die op een andere en vooral transparantere manier politiek willen bedrijven.
“Mijn droom voor Hoogstraten is dat het “stadje met smaak” de aangename plek om te leven blijft, maar dat er vanuit het beleid meer aandacht is voor de leefbaarheid op alle gebieden. Ik denk dan aan verkeersveiligheid, het oplossen van de mobiliteitsproblemen, zorg voor de natuur en zorg voor de Hoogstratenaren die om een of andere reden wat extra ondersteuning nodig hebben.”

Binnen de partij anders gaat haar bijzondere belangstelling uit naar het sociale luik van het programma omdat, zoals zij zegt, “een zorgzame partij iedereen probeert te betrekken bij de gemeenschap, ook mensen die door allerlei omstandigheden meer moeite hebben om mee te kunnen in onze veeleisende samenleving.”