Hedwige Vanderveeren

Hedwige is 40 jaar en woont in Minderhout in de Markwijk, samen met haar partner Flor Adriaensen en hun 3 kinderen Fien, Klaar en Nand. Ze is lange tijd manager geweest bij een milieubedrijf, maar heeft onlangs een nieuwe aanbieding aanvaard als projectleider grondwerken bij grote bouwprojecten. Hedwige is opgegroeid in Oud-Heverlee en is na haar studies samen gaan wonen met haar partner Flor.  Ze wonen sinds 2001 samen in Minderhout.

“Ik kies bewust voor anders, omdat ik vind dat dit de enige partij is met een lange termijn visie. De enige partij die ook denkt aan de ‘verre’ toekomst, en de impact die beslissingen op de toekomstige generaties zullen hebben.

Ik hoop dat Hoogstraten een groene gemeente blijft, waarbij er overal ruimte gecreëerd wordt, voor kinderen om te spelen, maar ook voor anderen om te ontspannen. Ik hoop dat er genoeg aandacht naar cultuur en het verenigingsleven zal blijven gaan.

Sociaal en solidair, natuur en milieu en duurzaamheid zijn voor mij persoonlijk de belangrijkste thema’s. Zij dragen allemaal bij tot eenieders goed voelen, zowel nu als in de toekomst.”