Persberichten

Gemeenteraad 27 november 2017

Algemene Vergadering van allerlei intercommunales Onze fractie wenst zich over deze negen punten te onthouden. Wij menen dat wij als oppositieraadsleden te weinig of eigenlijk niet betrokken zijn en ook niet betrokken worden bij de werking van de intercommunales. En zelfs als we naar alle informatievergaderingen zouden gaan of onnoemelijk veel tijd zouden investeren in …

Gemeenteraad 27 november 2017 Lees verder »

Gemeenteraad 23 oktober 2017

Kennisname en goedkeuring statutenwijziging PV Erfgoed Noorderkempen Onze fractie kan niets hebben tegen de oprichting van een nieuwe deelwerking binnen PV Erfgoed Noorderkempen, met name intergemeentelijke archiefwerking ( naast de deelwerking cultureel erfgoed en de deelwerking archeologie), en zal dus ook de aanpassing van de statuten mee goedkeuren. We vragen ons wel af hoe het …

Gemeenteraad 23 oktober 2017 Lees verder »

Gemeenteraad 25 september 2017

Verslag vorige zitting Blz. 33 onderaan: tussenkomst burgemeester. “…op dat moment ligt er inderdaad geen volledig schriftelijke dossier op tafel…” moet zijn: “ op dit moment ligt er geen schriftelijk dossier op tafel”. Er is immers nergens een schriftelijke weerslag te vinden van deze hele machinatie. Goedkeuren van het politiereglement vrachtwagensluizen Hoogstraten Zoals in de …

Gemeenteraad 25 september 2017 Lees verder »

Gemeenteraad 26 juni 2017

Opmerking bij verslag vorige zitting Wat betreft de algemene vergadering van Iveka en de voorgestelde statutenwijziging, werd tijdens vorige gemeenteraad bewust geen keuze gemaakt uit de twee voorliggende keuzes inzake warmtenetten (ofwel de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan Iveka; ofwel de ontwikkeling, de aanleg en exploitatie toevertrouwen aan Iveka). In de gemeenteraadsbeslissing staat immers dat ook …

Gemeenteraad 26 juni 2017 Lees verder »

Gemeenteraad 26 maart 2017

Klantgerichte dienstverlening Burgerzaken: goedkeuren aankopen klantgeleidingssysteem en kassasysteem via opdrachtencentrales Dit dossier lijkt opgesplitst te worden in twee delen: nu wordt deel 1 goedgekeurd, met name om via de opdrachtencentrales van de steden Brugge en Brussel tot aankoop over te gaan van het kassasysteem bij JCC Software (Brugge) en het klantgeleidingssysteem bij Qmatic (Brussel). Vijf …

Gemeenteraad 26 maart 2017 Lees verder »

Gemeenteraad 27 februari 2017

Verzoek van burgers inzake de aanvraag tot verkavelingsvergunning Projectzone Zuid-Oost Centrum Zie apart artikel: Buurtbewoners vragen duidelijkheid bij verkavelingsplannen Goedkeuren aanpassing kermisreglement Het lijkt voor onze fractie verstandig om het kermisreglement regelmatig tegen het licht te houden en die aanpassingen door te voeren die zich opdringen.  In het licht hiervan lijkt ons dit aangepaste kermisreglement …

Gemeenteraad 27 februari 2017 Lees verder »

Gemeenteraad 23 januari 2017

Vooraf: goedkeuring verslag Kennisname van het meerjarenplan en budget 2017 Welzijnszorg Kempen Moet de gemeenteraad kennis nemen van het meerjarenplan of moet de raad dit goedkeuren? Volgens het vertoog is er toch sprake van goedkeuring van het meerjarenplan, en kennis nemen van het budget als het past binnen dit meerjarenplan. Dus hoe zit dat? Advies …

Gemeenteraad 23 januari 2017 Lees verder »