Actuablog

Anders trekt met verrassende lijst als eerste naar de Hoogstraatse kiezer (20-08-2018)- Op zaterdag 18 augustus heeft anders haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld in het passend decor van Wortel Kolonie. Met de slogan “Samen voor een beter Hoogstraten” trekt anders naar de verkiezingen van 14 oktober.
OCMW weigert tot inzicht te komen over afbraak oude rusthuis (12-06-2018)- In de OCMW-raad heeft het bestuur (CD&V / N-VA), samen met Hoogstraten Leeft beslist om in beroep te gaan tegen de weigering van de dienst stedenbouw om het oude rusthuis te slopen. Door in beroep te gaan, dreigt de bouw van de nieuwe assistentiewoningen nog langer op zich te laten wachten en betaalt de Hoogstraatse …

OCMW weigert tot inzicht te komen over afbraak oude rusthuis Lees verder »

Gemeenteraad 28 mei 2018 (30-05-2018)- Tussenkomsten en standpunten Anders tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 28 mei 2018
Stad verkoopt eigendommen om begroting OCMW op te smukken (30-04-2018)- Op de agenda van de raad van 9 april 2018 stond de verkoop van twee eigendommen die deel uitmaken van het patrimonium van het OCMW van Hoogstraten. Een verkoop zonder echte motivering die dus enkel en alleen dient om een positieve begroting te kunnen voorleggen. Hieronder leest u wat ons raadslid Tonia Jacobs hierover vertelde …

Stad verkoopt eigendommen om begroting OCMW op te smukken Lees verder »

Gemeenteraad 23 april 2018 (30-04-2018)- Goedkeuren om vanaf 2019 in te stappen in de vernieuwde BBC  2020 Op het eerste zicht lijkt het een goed uitgangspunt: een meer eenvoudiger, leesbaarder en begrijpelijker budget opstellen. We zijn blij dat onze verzuchtingen in verband met de BBC de voorbije jaren toch gehoord werd. Het lijkt ook logisch om geen overgangsjaar in te …

Gemeenteraad 23 april 2018 Lees verder »

Gemeenteraad 26 maart 2018 (03-04-2018)- Kennisname van de thesaurietoestand per 31.12.2017 Het mantra van dit bestuur (en van het vorige bestuur) was in eerste instantie zorgen voor een goede schuldafbouw, een doelstelling waar ook onze fractie voorstander van is. Hiervoor nam men twee officiële maatregelen: de eerste maatregel was een dubbele belastingverhoging (stijging personenbelasting en verhoging opcentiemen onroerende voorheffing), waar …

Gemeenteraad 26 maart 2018 Lees verder »

Gunning publiek-private samenwerking ‘Meerle ons dorp’ (07-03-2018)- De voorzitter van de Meerlese dorpsraad noemde het tijdens zijn verwelkoming op de openbare vergadering van de dorpsraad in Meerle ‘De goed nieuwsshow van een week geleden’ voor meer dan 200 Meerlenaars in de kerk. En het moet gezegd, het was een mooie show, goed gepresenteerd en mooi geïllustreerd. We horen ook positieve reacties uit …

Gunning publiek-private samenwerking ‘Meerle ons dorp’ Lees verder »

Gemeenteraad 26 februari 2018 (28-02-2018)- Tussenkomsten gemeenteraad 26 februari 2018
Hoogstraten sluit zich niet aan bij Statiegeldalliantie (02-02-2018)- Onze fractie stelde voor dat onze gemeente mee zou ijveren om het zwerfvuil te verminderen door zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, helaas ondersteunden de fracties CD&V en N-VA ons voorstel niet.
Gemeenteraad 29 januari 2018 (01-02-2018)- Ontslag Ria Vinckx Onze fractie wenst Ria uitdrukkelijk te danken voor haar jaren inzet bij de fractie Anders en wenst haar veel succes in haar nieuwe baan en eveneens veel succes bij haar bijkomende opleiding. We vinden het jammer dat dit alles zoveel van haar tijd in beslag neemt waardoor zij gekozen heeft een stap …

Gemeenteraad 29 januari 2018 Lees verder »

Ria Vinckx neemt ontslag als gemeenteraadslid (23-01-2018)- Ria Vinckx, raadslid voor Anders, heeft haar ontslag als gemeenteraadslid aangeboden. In de gemeenteraad van 29 januari 2018 zal ze opgevolgd worden door Jef Roos. “Sinds juni 2017 heb ik een nieuwe uitdagende en veeleisende job”, zegt Ria, “en die is moeilijk te combineren met mijn engagement in de gemeenteraad.” “Ria volgt voor haar nieuwe …

Ria Vinckx neemt ontslag als gemeenteraadslid Lees verder »

Gemeenteraad 18 december 2017 (18-12-2017)- OCMW: budget, budgetwijziging en aangepast meerjarenplan We moeten erkennen dat we heel wat informatie bezorgd hebben gekregen, en waar nodig de nodige toelichting kregen waar we achter vroegen. Bedankt daarvoor. Hoewel we blijkbaar als gemeenteraad enkel kennis moeten nemen van al deze informatie, wenst onze fractie toch enkele belangrijke punten aan te halen waar wij …

Gemeenteraad 18 december 2017 Lees verder »

Gemeenteraad 27 november 2017 (27-11-2017)- Algemene Vergadering van allerlei intercommunales Onze fractie wenst zich over deze negen punten te onthouden. Wij menen dat wij als oppositieraadsleden te weinig of eigenlijk niet betrokken zijn en ook niet betrokken worden bij de werking van de intercommunales. En zelfs als we naar alle informatievergaderingen zouden gaan of onnoemelijk veel tijd zouden investeren in …

Gemeenteraad 27 november 2017 Lees verder »

Gemeenteraad 23 oktober 2017 (23-10-2017)- Kennisname en goedkeuring statutenwijziging PV Erfgoed Noorderkempen Onze fractie kan niets hebben tegen de oprichting van een nieuwe deelwerking binnen PV Erfgoed Noorderkempen, met name intergemeentelijke archiefwerking ( naast de deelwerking cultureel erfgoed en de deelwerking archeologie), en zal dus ook de aanpassing van de statuten mee goedkeuren. We vragen ons wel af hoe het …

Gemeenteraad 23 oktober 2017 Lees verder »

Gemeenteraad 25 september 2017 (25-09-2017)- Verslag vorige zitting Blz. 33 onderaan: tussenkomst burgemeester. “…op dat moment ligt er inderdaad geen volledig schriftelijke dossier op tafel…” moet zijn: “ op dit moment ligt er geen schriftelijk dossier op tafel”. Er is immers nergens een schriftelijke weerslag te vinden van deze hele machinatie. Goedkeuren van het politiereglement vrachtwagensluizen Hoogstraten Zoals in de …

Gemeenteraad 25 september 2017 Lees verder »

15 jaar “Opgepast, ze zijn er weer!” (02-09-2017)- Voor de vijftiende keer alweer voerde Hoogstraten Anders op 1 september actie voor veilig verkeer bij het begin van het nieuwe schooljaar.
Gemeenteraad 28 augustus 2017 (28-08-2017)- Verslag vorige zitting Zoals we reeds tijdens de vorige gemeenteraad vroegen om niet akkoord te gaan met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVW, bleek een dag later al dat ook TMVW het licht had gezien en dat de buitengewone AV werd afgelast. Is er ondertussen al duidelijkheid wanneer de volgende buitengewone AV …

Gemeenteraad 28 augustus 2017 Lees verder »

Aanduiden van de voorkeursbieder voor ’t Gastenhuys (24-07-2017)- Het stond in de sterren geschreven, het oude Gasthuis, moest en zou plaats ruimen voor een nieuwbouw. Dat was voor het Hoogstraats bestuur al lang duidelijk, maar de manier waarop deze beslissing werd genomen, tart alle verbeelding. De oude ‘H’ is een gezichtsbepalend gebouw in de Vrijheid met een grote geschiedenis. Als het dan al …

Aanduiden van de voorkeursbieder voor ’t Gastenhuys Lees verder »

OCMW-raad 10 juli 2017 (18-07-2017)- Op de raadszitting van de OCMW-raad van maandag 10 juli was onder punt 2 ‘De goedkeuring en aanduiden voorkeursbieder DBM-project ’t Gastenhuys’ geagendeerd. Onze fractie had de agenda en de bijhorende dossiers ontvangen op vrijdag 30 juni, ze bestudeerd en met de partijleden besproken. Echter, op 6 juli in de namiddag ontvingen wij een aantal …

OCMW-raad 10 juli 2017 Lees verder »

Gemeenteraad 26 juni 2017 (26-06-2017)- Opmerking bij verslag vorige zitting Wat betreft de algemene vergadering van Iveka en de voorgestelde statutenwijziging, werd tijdens vorige gemeenteraad bewust geen keuze gemaakt uit de twee voorliggende keuzes inzake warmtenetten (ofwel de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan Iveka; ofwel de ontwikkeling, de aanleg en exploitatie toevertrouwen aan Iveka). In de gemeenteraadsbeslissing staat immers dat ook …

Gemeenteraad 26 juni 2017 Lees verder »