Buurtbewoners vragen duidelijkheid bij verkavelingsplannen.

Buurtbewoners vragen duidelijkheid bij verkavelingsplannen.

Bewoners van het gebuurte Houvast zetten de puntjes op de i bij de verkavelingsplannen achter de Heilig Bloedstraat; Hoogstraten Anders steunt de initiatiefnemers ten volle en herinnert het bestuur aan beloften van 26 jaar geleden. Er werd in het verleden meermaals een nieuwe ontsluiting van deze wijk beloofd, maar daar kwam tot op heden nog niets van terecht. Met alweer een nieuwe verkaveling zonder beloftes voor een veilige verbinding, zetten enkele buurtbewoners een initiatief op en werd het bestuur om duidelijkheid gevraagd.

Nu wel subsidie voor Natuurpunt Markvallei, maar met een keurslijf

Nu wel subsidie voor Natuurpunt Markvallei, maar met een keurslijf

Na de soap van vorige raadzitting, zijn we blijkbaar nog niet veel verder gekomen, bij de agenda en de dossiers voor de raadsleden zit een ontwerpbeslissing die opnieuw een hoop zaken bevat die met de grond van de zaak – toepassing van het subsidiereglement – niets te maken hebben. Te elfder ure komt het college met een nieuwe versie, die door de raadsleden eerder niet kon ingezien worden. Na de intrekking door Natuurpunt van hun engagementsverklaring, dacht het college de beslissing toch te kunnen doordrukken door het 1e artikel van de ontwerpbeslissing te wijzigen. Daarin stond dat Natuurpunt niet als een Hoogstraatse vereniging beschouwd wordt, maar dat men in dit geval een afwijking wenste toe te staan. 

Geen groen licht voor subsidie Den Rooy. Onkunde, slechte wil of andere belangen?

Een bewogen gemeenteraadszitting op maandag 28/11/2016. Voor de eerste maal sedert de invoering ervan door het gemeentedecreet, heeft een burgerinitiatief een punt op de agenda van de gemeenteraad van Hoogstraten gezet. Natuurpunt vraagt, met 579 handtekeningen van Hoogstraatse burgers, de toekenning van een gemeentelijke subsidie voor aankoop van Den Rooy en een beemd in de vallei van het Merkske.

Meerle, ‘ons’ dorp?

Meerle, ‘ons’ dorp?

Het project ‘Meerle, ons dorp’ leek te mooi om waar te zijn: een studiebureau werd aangesteld, de inwoners van Meerle werden uitgenodigd om mee te denken en alles werd ingezet om een masterplan voor Meerle uit te tekenen. De pers smulde er van en de “Mjeelse pieren” hadden hoge verwachtingen: eindelijk beweging in ons dorp! Drie jaar later kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat het een kat in een zak bleek. Van het eerste wervende en wervelende totaalplan en herwaardering van de de dorpskern van Meerle blijft nog zeer weinig over.

De EANDIS-saga: onze fractie heeft zich steeds verzet

De EANDIS-saga: onze fractie heeft zich steeds verzet

Op de agenda van de laatste gemeenteraad stond, zoals in alle Vlaamse gemeentes, het voorstel tot het wijzigen van de statuten van EANDIS. EANDIS wilde een kapitaalsinjectie en vond het Chinese staatsbedrijf State Grid bereid om te investeren. State Grid zou voor € 830 miljoen 14% van de aandelen verkrijgen, met een gegarandeerd rendement van maar liefst 4%. Een deal met heel wat consequenties, waar wij ons steeds tegen verzet hebben! De meerderheid CD&V en N-VA zorgde dat er vanuit Hoogstraten toch een positief advies naar EANDIS ging.